Radar · Nyheter

Ny sajt ska hjälpa unga i våldsrelationer

Ari Luostarinen/TT | Zandra Kanakaris, generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter som driver ungarelationer.

Är det okej att min kille vill ha lösenordet till Instagram? Kan jag säga nej om jag inte är sugen på sex, även om jag gillar honom? En ny sajt ska ge stöd åt ungdomar som befinner sig i en relation där det förekommer psykiskt och fysiskt våld.

– Ofta vet man att något skaver, säger Zandra Kanakaris, generalsekretare för stiftelsen 1 000 möjligheter.

Organisationen driver sajten ungarelationer.se som lanserades den 1 februari. På en vecka har den haft 29 000 besökare och över 350 unga har använt chattfunktionen.

– Vi ser att det psykiska våldet ofta tar digitala uttryck. Nästan alla känner till fysiskt våld, men vad som är psykiskt våld är ganska brett, säger Zandra Kanakaris.

Förutom chattfunktionen innehåller sajten en kunskapsbank om relationer och våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt. Tanken är att så väl utsatta och förövare som anhöriga ska få råd och stöd. Cirka 200 ungdomar har hjälpt till att ta fram materialet.

– Pratar man om ”kvinnofrid” och ”mäns våld mot kvinnor” dyker ofta en bild av en medelålders trebarnsmamma upp. Den bilden behöver breddas, det kan handla om en 16-årig tjej i sitt första förhållande också, säger Zandra Kanakaris.

Att det handlar om kvinnor eller tjejer som utsätts för mäns eller killars våld är tydligt.

– Den omvända situationen, och andra, finns såklart. Men vi vet att tjejer utsätts oftare och grövre, säger Zandra Kanakaris.

Den bilden delas av Carolina Överlien, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.

– Den absolut största delen är killar som utsätter tjejer. Det är mer jämnt när det gäller digitalt våld, men när vi frågar ungdomarna hur de upplever det ser vi en stor könsskillnad. Tjejerna blir arga, ledsna och rädda medan killarna är mer neutrala eller har positiva känslor, säger hon.

Carolina Överlien har de senaste åren arbetat med en EU-finansierad studie, Safeguarding teenage intimate relationships (Stir), där över 3 277 ungdomar från fem länder, däribland Norge, svarat på frågor om sina kärleksrelationer. 53–66 procent av tjejerna och 32–69 procent av killarna sade att de hade upplevt våld i en relation.

– Då ska man veta att det är en väldigt bred definition av våld. Det vi ser är att ungdomarna vet ganska väl att man inte ska acceptera att bli slagen. Allt det andra är de jätteosäkra på.

Carolina Överlien arbetar för tillfället med en svensk motsvarighet till Stir-studien, men säger att intervjuerna med norska ungdomar speglar bilden i Sverige relativt väl.

– Det digitala våldet är vanligast förekommande i den norska studien, och i intervjuerna framgår främst det kontrollerande och verbala våldet – att någon håller koll på var man är och vilka man träffar. Att någon säger att man är en hora, fet, ful och dum.

Enligt Stir-studien har mer än var fjärde tillfrågad norsk tjej, 28 procent, utsatts för sexuellt våld i en relation.

– Det handlar främst om att bli pressad till sexuella handlingar som man inte har lust med. En tjej berättade exempelvis hur hennes kille messat ”jag är hemma om en kvart, då ska du ligga klar”, säger Carolina Överlien.

Det behövs ett tydligare offentligt samtal för att hjälpa ungdomar att identifiera våld i sina relationer, tycker Zandra Kanakaris.

– Många saknar referensramar, det kan vara första relationen och kompisarna är i samma sits. Ofta har de ingen att prata med och blir utlämnade till populärkultur för riktlinjer, säger hon.

Råd och kunskapsbank

Sajten ungarelationer.se är tänkt att funka som ett stöd för unga som befinner sig i en våldsam intim relation. Den vänder sig till ungdomar mellan 15–20 år och innehåller både råd och kunskapsbank om relationer, ett quiz, samt möjlighet till chatt. Även kompisar till någon som befinner sig i en dålig relation och den som själv utsätter andra kan höra av sig till sajten.
Hemsidan drivs av stiftelsen 1 000 möjligheter som finansieras av bland annat Socialstyrelsen och Brottsoffermyndigheten.
Källa: ungarelationer.se

Stir

4 564 unga i åldrarna 13–17 från Bulgarien, Cypern, Storbritannien, Italien och Norge deltog i studien Safeguarding teenage intimate relationships (Stir).
72 procent uppgav att de hade en partner.
40 procent av dem som hade en partner uppger att de varit utsatta för digitalt våld. Exempel på det kan enligt studien vara hotfulla och nedvärderande meddelanden antingen privat eller offentligt, en partner som försöker kontrollera var man befinner sig och vem eller vilka man träffar.
I de fem länderna uppgav 17–41 procent av de unga kvinnorna att de blivit utsatta för sexuellt våld. I definitionen ingår sexuellt tvång och intim beröring.
Studien genomfördes 2014–2015 och finansierades av EU.
Källa: stiritapp.eu

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV