Radar · Nyheter

Metaller från döda ger miljoner

Sören Andersson | Rester efter kremering vid Råcksta krematorium.

Allt brandtåligt material som blir kvar efter en genomförd kremering måste återvinnas av Svenska kyrkan, enligt en lagändring från 2016.

I dag, tre år senare, räknar man med att 60 ton metall, exempelvis titan, samlats in och återvunnits sedan lagen trädde i kraft, rapporterar SR P4 Östergötland.

Enligt det avtal som finns mellan Svenska kyrkan och det företag som ansvarar för återvinningen, Fönix miljö AB, ska 80 procent av överskottet från återvinningen gå till Allmänna arvsfonden. Efter 15 månader hade 67,7 miljoner kronor överförts och sammanslaget med 2018 års beräknade vinster har Allmänna arvsfonden fått uppemot 100 miljoner kronor.

En stor del av metallerna kommer ifrån proteser och implantat.

– Vi märker det tydligt. Ungefär hälften av det material vi behandlar är ju från proteser, säger Åge Matre, vd på Fönix miljö AB, till P4 Östergötland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV