Radar · Nyheter

Sjukhus vill ha övervakning Brå: Förebygger inte våld

Den nya kamerabevakningslagen gör det enklare att sätta upp kameror, och i vår kommer sjukhus i Stockholm ansöka om 200 stycken. Kamerorna ska öka tryggheten, men enligt en ny studie från Brå förebygger övervakningskameror varken våldsbrott eller ordningsstörningar.

I vår kommer sjukhus och vårdinrättningar i Region Stockholm att söka tillstånd för omkring 200 övervakningskameror i syfte att att öka tryggheten. Bland dem finns Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi har sett flera exempel på när gängmedlemmar söker sig med de skadade till akuten efter skjutningar eller andra gänguppgörelser. Det riskerar skapa hotfulla och farliga situationer för både våra anställda och för patienter. Kameror behövs för att vi ska kunna förebygga att något händer, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande.

Var tionde medarbetare som svarat på Region Stockholms medarbetarundersökning anger att de utsatts för hot och/eller våld. Det motsvarar omkring 3 500 personer.

Men enligt en ny internationell studie från Brå som sammanfattar resultatet i 76 tidigare studier saknar övervakningskameror brottsförebyggande effekt på våldsbrott och ordningsstörningar. Irene Svenonius (M) kommenterar studien med att kameror inte bara ska öka upplevd trygghet:

– Det handlar även om att polisen ska kunna klara upp fler brott. Kameror kan och ska inte ensamt lösa problem med hot och våld. Minst lika viktigt i det förebyggande arbetet är närvaro av ordningsvakter och polisen när det behövs.

Ur ett integritetsperpektiv klassas sjukhus och andra vårdinrättningar som särskilt känsliga.

– Det handlar om uppgifter om hälsotillstånd, som enligt GDPR är särskilt integritetskänsliga uppgifter. Man är inte alltid där av fri vilja och det kan vara svårt undvika bevakning. Man kan vara medvetslös, säger Andreas Persson, jurist på Datainspektionen, den myndighet som kommer att hantera sjukhusens ansökningar.

Han vill inte spekulera i sannolikheten för att de går igenom, men att den nya kamerabevakningslagen från 2018 öppnar för fler kameror är tydligt, enligt Andreas Persson:

– Det finns en ambition att förenkla kameraövervakning inom hälso- och sjukvård, till exempel vid akutmottagningar. Lagstiftningen innebär en större möjlighet att ta hänsyn till generella hotbilder jämfört med tidigare.