Energi · Stockholmskollen

Efter #metoo – nu behövs en ny manlighet

Representanter för 65 #metooupprop lämnade gemensamt förslag på åtgärder för att hantera brott och sexism till dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) under ett möte i Stockholm.

När #metoo briserade för drygt ett år sedan blev det en ögonöppnare för många män. Psykologen och författaren Calle Brunell har samlat deras tankar och erfarenheter i en bok.

– Det är bara en minoritet som kliver över gränsen, men alla män är påverkade av en manlighet med sexistiska drag, säger han.

Har alla kvinnor i min närhet varit utsatta? Har jag själv befunnit mig i gränslandet eller varit en förövare? När tusentals kvinnor och icke-binära från en lång rad yrkesgrupper samlade sina vittnesmål under hashtaggen metoo radade frågorna upp sig kring mäns roll i det hela.

Psykologen och författaren Calle Brunell, hemmahörande i Stockholms söderort har genom psykoterapeutiska samtal med män samlat på sig tankar och erfarenheter om teman som rör sex och sexualitet. Kopplat till aktuell forskning har han samlat dem i boken Man – I ljuset av #metoo.

– Många av vittnesmålen hade legat outtalade under lång tid och det var dags att de fick ta plats. Mäns uppgift då, för ett år sedan, var att lyssna, förfasas och indigneras, säger han.

Calle Brunell
Calle Brunell. Foto: Casia Bromberg

Hur kunde de inte veta?

#metoo synliggjorde kvinnors upplevelser av sexuellt våld som män inte haft förmåga eller vilja att se. Omfattningen chockade många. Att män var oförberedda på dessa berättelser är något Calle har lagt tid på att försöka förstå och förklara.

Hur kunde detta vara ny information för män, när historierna ofta låg oss så nära? Det är ju systrar, mödrar, vänner och partners som blivit utsatta för dessa övergrepp. Calle har svårt att ge en kort förklaring.

– Det är en fråga som kräver mycket plats. Bland annat tenderar män att lyssna på män och bry sig om vad andra män tycker. Ofta nedvärderas kvinnliga erfarenheter och det kan vara svårt och smärtsamt att ta del av en flickväns eller systers berättelser om övergrepp.

Att män inte lyssnar till kvinnor i samma utsträckning som till män, eller reagerar med stark vrede, har lett till att många kvinnor väljer att hålla sina erfarenheter för sig själva, eller att anförtro sig till en väninna istället, säger han:

– Det här leder till att män har en skev bild av hur verkligheten ter sig för många kvinnor som också bär på en stark, ofta rättmätig oro för att inte bli tagna på allvar av män. Så har det ofta sett ut historiskt. Historier av sexuella övergrepp har förlöjligats och osynliggjorts.

Invanda beteenden och en samhällsstruktur där kvinnor har kunnat förminskas och bli utsatta för övergrepp är en utmaning att motverka, bland annat för att det rör det som är svårt att ta på, våra föreställningar om hur en kvinna och en man ska vara, enligt Calle Brunell.

– Normer möjliggör i viss mån dessa typer av handlingar. Men det betyder inte att alla män begår övertramp, tvärtom är det bara en minoritet som kliver över gränsen. Men alla män är påverkade av en manlighet med sexistiska drag, och många bidrar ofta utan att tänka på det till att återskapa dem, säger han.

Samtal med män

Så hur förändras destruktiva normer kring maskulinitet? Ett av Calle Brunells tips till män är att samtala, att ta del av historierna, att lyssna och tro på dem.

– Män behöver tillsammans skapa en manlighet som bygger på ömsinthet och känslomässig närhet som kan ge mer intima vänskapsrelationer med andra män – och med andra kvinnor.

Vi behöver belysa och bryta gamla normer och skapa medvetenhet om vårt beteende. Där behöver vi vara tillsammans, prata och finnas för varandra, enligt Brunell:

– Ja, det finns ju en styrka i att organisera sig tillsammans med andra.

För män som vill förändra

Män Stockholm ordnar föreläsningar, fikamöten, samtalsgrupper och bokcirklar med mera.
Killmiddag ger killar och män chans att börja med sig själva i kampen för ett jämställt samhälle. Ett sätt att i en trygg miljö prata om hur det är att vara man.
Stockholms mansmottagning, en sex- och samlevnadsmottagning för alla män.