Radar · Nyheter

Bibliotek tvingas banta

”Om man tar bort pengar från en verksamhet känns det som att man inte tycker att den är så viktig”, säger Karin Skoog, bibliotekarie i Gubbängen, här på sagostund.

Bibehållna öppettider med minskad personalstyrka. Det blir ett resultat av den blågröna budgetens besparingar när det gäller stadens bibliotek.

– Det är som att politikerna inte ser vad vi gör eller tycker att det är viktigt, säger bibliotekarien Karin Skoog.

”Fler bibliotek behöver byggas i framtiden och befintliga kan behöva expandera”, står i kommunstyrelsens budgetförslag för 2019. Till att börja med ger man dock i uppdrag åt kulturförvaltningen att spara 24,7 miljoner, och Stadsbibliotekets budget minskar med omkring en miljon kronor.

– Budgeten har höga ambitioner när det gäller verksamheter, medan de ekonomiska ramarna krymper. Det betyder att vi behöver effektivisera våra arbetssätt och prioritera utifrån de uppdrag vi har. Det är en tuff utmaning, säger stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

Precis som inom hela förvaltningen kommer de anställda att erbjudas avgångsvederlag eller lösningar för att gå tidigare i pension. Redan i höstas infördes anställningsstopp. Karin Skoog är bibliotekarie på Gubbängens bibliotek och hennes första reaktion på nedskärningarna var en känsla av osynlighet.

– Det är som att politikerna inte ser vad vi gör eller tycker att det är viktigt, säger hon.

Vad besparingarna kommer att innebära för det enskilda biblioteket är fortfarande oklart.

– Men det blir färre tjänster, det är väl det som kommer märkas först. Samtidigt som vi ska ha samma öppettider, eller helst längre öppettider. Det gör ju att vi funderar mycket på vad som då händer med verksamheten, till exempel språkkafé och författarbesök. Vad ska bort och vilka konsekvenser får det i längden? säger Karin Skoog.

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) menar att verksamheterna inte ska påverkas.

– Uppdraget består nu av att strategiskt arbeta för att modernisera förvaltningen och jag har fullt förtroende för att det kommer bli bra, sa han till SVT i januari.

Från oppositionen är man starkt kritisk. Borgarrådet Emilia Bjuggren (S) uttrycker oro för att biblioteken kommer att bli mindre tillgängliga:

– Det är ju bibliotekarier och böcker som kostar pengar. Det är klart att när hyror ökar och löner går upp måste också budgeten öka. Nu prioriteras skattesänkningar. Sedan försöker de säga andra saker saker, men jag tycker att hela diskussionen visar att människor genomskådar det.