Radar · Nyheter

Mycket dataspelande förbättrar engelskan

Nora Lorek/TT | Mycket dataspelande gör dig bättre på engelska, enligt en ny studie.

Tonåringar som spelar dataspel blir bättre på engelska. Nu visar en ny studie att hur mycket man spelar väger tyngre än vilken typ av dataspel man spelar. Resultaten förvånar Pia Sundqvist, som ansvarat för studien.

– Tiden är viktigare för ordkunskapen än typen av spel. Tolkningen är väl att ägnar man tid åt något så blir man bättre, säger Pia Sundqvist, docent i engelska vid Karlstads universitet och Universitetet i Oslo.

Studien, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Language Learning & Technology, omfattar drygt tusen niondeklassare.

Eleverna fick göra två ordprov på engelska och också svara på frågor om hur de använder engelska utanför skoltid och vilka vanor de har kring dataspel.

Resultaten visar att de som spelade hade ett större engelskt ordförråd och var duktigare på svåra ord än jämnåriga som inte spelar.

Dessutom var det så att ju svårare orden var, desto större blev skillnaden i ordkunskap till spelarnas fördel. Ordkunskapen sträcker sig alltså utanför typiska speltermer.

– En väldigt vanlig missuppfattning är att tro att gamers bara lär sig speciella speluttryck. Så är det inte. De lär sig mer eller mindre vanliga ord och har generellt en hög förmåga vad gäller ordkunskap och ordförståelse, säger Pia Sundqvist.

I studien ingick även ett mindre urval av niondeklassare, från vilka Sundqvist samlade in uppsatser där användningen av avancerade ord analyserades. Även här lyckades de dataspelande eleverna bäst. Men även några av dem som inte spelade var väldigt duktiga – det gällde dock bara dem som beskrev sig själva som storkonsumenter av engelska på fritiden.

– De kunde sträcktitta på engelskspråkiga serier och filmer och använda sociala medier på engelska till exempel, säger Pia Sundqvist.

Både dataspel och sträcktittande innebär alltså ett informellt lärande av engelska utanför skolan, att man får engelskan ”på köpet”.

– De här ungdomarna har ett väldigt naturligt förhållningssätt till engelskan, det är helt okomplicerat. De ser inte på sig själva som att de lär sig engelska, utan de bara använder det. De växlar utan problem och ser inte det som något konstigt överhuvudtaget, säger Pia Sundqvist.

Men ihärdigt dataspelande och skärmtittande har såklart även sina avigsidor.

– Det känner vi ju till allihopa. Ingen tycker ju att ungdomar ska sitta dag ut och dag in och bara spela eller glo på en skärm. Det finns också de som blir beroende och då är det såklart problematiskt, säger Pia Sundqvist.

– Men för det engelska ordförrådet är det utan tvekan bra.

Studien i korthet

Studien har pågått under tre år och omfattar 1 069 niondeklassare.
Ungdomarnas kunskaper i engelska ord testades på två olika sätt. Dels genom att de ska kunna skriva rätt ord på engelska i en given mening, dels att de ska kunna para ihop ord på engelska med rätt förklaring på engelska.
Resultatet visade att tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett större engelskt ordförråd och är mycket duktiga på särskilt svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar.
Speltiden har störst betydelse för ordförrådet och inte själva typen av spel.
Ju svårare ord, desto större blev skillnaden i ordkunskap till spelarnas fördel.
Källa: Pia Sundqvist, docent i engelska, Karlstads universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV