Radar · Nyheter

Ett steg närmare skyskrapor i Stockholm

Tomas Oneborg/SvD/TT | Tellus Tower drivs av byggföretaget SSM och Partners Group.

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har gett grönt ljus för fortsatt planarbete för det omtvistade bygget av skyskraporna Tellus Towers. Byggnaderna, som enligt de allra första planerna skulle bli norra Europas högsta bostadshus, ska inrymma 1 500 bostäder.

Byggplanerna har kantats av problem. Först satte Försvarsmakten stopp för bygget då man befarade att det planerade 240 meter höga huset skulle medföra störningar för försvarets tekniska system. Byggnaden ritades om och höjden decimerades.

Sedan hade Skönhetsrådet invändningar på placeringen vid Telefonplan i södra Stockholm och föreslog att det i stället skulle byggas i Kista i norra delen av staden.

Så blev inte fallet. Byggnaden ritades om, vilket resulterade i två torn i stället för ett, och flyttades närmare tunnelbanan.

Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt fortsatt planarbete. Innan bygget kan sätta i gång måste detaljplanen godkännas av kommunfullmäktige.