Radar · Nyheter

Anonym jättegåva kan hamna i brännugn

Therese Sedman/TT | Hundratusentals kronor i gamla 500-lappar, en donation till Alzheimerfonden, kan komma att makuleras.

Medieuppmärksamheten har varit omfattande runt Alzheimerfondens jättegåva i ogiltiga gamla 500-lappar. Men donatorn är fortfarande anonym, så pengarna riskerar att gå till destruktion.

Alzheimerfonden fick nyligen en stor donation i gamla sedlar, levererad i ett kuvert utan avsändare men poststämplat i Malmö. När fonden kontaktade Riksbanken för att lösa in sedlarna, som blev ogiltiga 2017, blev det nobben.

Banken måste enligt lagen om penningtvätt ha besked om varifrån pengarna kommer och varför de inte lösts in tidigare. Annars måste sedlarna makuleras.

I kuvertet låg även ett nummer av Svensk Damtidning. Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson vände sig därför till tidningen för att få hjälp med att förmå givaren att ge sig till känna.

– Ett 40-tal andra tidningar har också skrivit om saken, så uppståndelsen har varit stor. Men hittills har vi inte fått något napp, säger Liselotte Jansson.

Hon vill inte precisera summan men uppger att det handlar om ”ett ansenligt belopp”, minst flera hundratusen kronor.

– Riksbanken har ju sina regler, men jag hoppas att banken kan rucka på dem den här gången. Det framgår av brevet att pengarna är ärligt intjänade och att personen i fråga inte ville sätta in dem på banken eftersom man inte får någon ränta där. Så sedlarna hamnade i madrassen och glömdes bort, säger Liselotte Jansson.

Det är oklart om donatorn är en man eller kvinna, men Jansson misstänker att det är en äldre människa.

– Ja, det kan man tro, men jag vet inte.

Hon kommer att vända sig till Riksbanken igen nästa vecka.

– Jag hoppas att de ska växla in dem och sätta in beloppet på vårt konto, så att pengarna kan gå till demensforskning.