Energi

Var Django Reinhardt rom?

När författaren Katarina Taikon (1932–1995) var barn blev hon och hennes romska familj ständigt bortkörda av polisen.

Ibland är det svårt med ord – under en partiledardebatt för några år sedan råkade Åsa Romson säga zigenare istället för romer och fick mycket kritik för det. Men inte heller romer hade blivit 100 procent rätt.

Zigenare är ett ord som finns på tyska, italienska, ungerska, ryska, turkiska och många andra språk. Enligt Svensk etymologisk ordbok av Elof Hellquist (1922 och 1948 års upplagor) kan det komma från ett turkiskt ord för tiggare, čygán, eller ett ord för ett indiskt folk, tschanger. Enligt en annan teori kommer det från atsinganos, grekiska för ”de som inte rör vid någon”. Elof Hellquist skriver att de kan ha fått det namnet för att de förde ihop sina händer när de hälsade istället för att ta i hand. Andra tror att namnet syftar på att de höll sig för sig själva: ”de som inte vill ha kontakt med någon”.

Enligt engelska Wikipedia kan det också komma från namnet på en kristen sekt som många i gruppen kom i kontakt med.

En irländsk travellerfamilj tar lunchpaus vid en vägkant i Kerry
En irländsk travellerfamilj tar lunchpaus vid en vägkant i Kerry. Året är 1967 – liksom på bilden där Katarina Taikon pratar med poliser. Foto: Peter Kuiper

De folkgrupper som har kallats zigenare lämnade Indien för cirka 1 000 år sedan. En del av dem tog vägen över Nordafrika och därifrån till Europa. Under de många generationer som färden varade tycks minnet av Indien ha bleknat, och själva sa de sig komma från Egypten. Hellquist berättar till exempel att en grupp som kom till Danmark år 1505 ”anfördes av en hövding, som kallade sig Greve Antonio Gagino från Mindre Egypten”.

I delar av Västeuropa kom de att kallas gypsies och andra lokala varianter av ”egyptier”, och så började folk även kalla andra som reste omkring. Och eftersom den bofasta befolkningen ofta såg ner på dem som levde på resande fot blev orden med tiden nedsättande.

Det nordiska ordet tattare har genomgått ungefär samma betydelseutveckling. Det började användas i Sverige på 1500-talet, troligen av historikern Olaus Petri, som trodde att det rörde sig om tatarer (ett ord som i sin tur har använts huller om buller om olika folkgrupper som har talat mongoliska eller turkiska språk).

Fram till 1900-talets början användes orden tattare och zigenare som synonymer, men sedan började man skilja mellan dem. De som kallades tattare var de romanitalande vars familjer hade levt här en längre tid – som själva ofta kallade sig resande. Zigenare användes om dem som hade kommit senare.

Jazzmusikern Django Reinhardt, till vänster, (1919–1953) hette egentligen Jean i förnamn
Jazzmusikern Django Reinhardt, till vänster, (1919–1953) hette egentligen Jean i förnamn. Hans smeknamn Django betyder ”jag vaknar” på romani. Han kom från en sintifamilj, eller sinti-manouche. När han var 18 år började det brinna i husvagnen där han bodde. Django Reinhardt blev svårt brännskadad och läkarna trodde inte att han skulle kunna spela gitarr igen. Men han lärde sig spela med de fingrar han hade kvar och anses ha varit en av världens bästa gitarrister. Foto: Dan Grossi/AP/TT

Men romer då? Heter det inte så? Jo, romer är en av de folkgrupper som talar någon form av romani. Den andra stora gruppen är sinti, som kan ha fått sitt namn från den pakistanska regionen Sind.

Sinti och romer är släkt och talar olika varianter av romani. Men det var sinti som först lämnade Indien och som först kom till Europa. Därför har deras romani plockat upp mer av grammatiken i språken som talas där de lever – framför allt i Tyskland, Österrike och Belgien. Även travellers i Irland och resandefolket i Sverige och Norge, de som förr kallades tattare, tillhör sinti. Och trots att romani av tradition ska vara hemligt för utomstående har svenskan många lånord från resanderomani.

Ett par internationellt kända sinti är jazzmusikern Django Reinhardt och den tyske boxaren Johann Trollman.

Så är det verkligen fel att använda ordet zigenare, om nu inte alla zigenare är romer? Det finns ju vissa som gärna kallar sig zigenare, och ordet ingår i namnen på två romska föreningar.

Men av historiska skäl är det nog bäst för den som inte själv är romanitalande att välja andra ord. Oavsett om zigenare har betytt tiggare eller någon som hälsar med händerna ihop.

Internationellt talar man ofta om romer och sinti, och exempelvis i Frankrike även om manouche – en grupp vars romani är starkt påverkad av tyska. De romanitalande folken beslöt på sin världskongress att romer skulle vara ett samlingsnamn för alla folkgrupperna. Men att alla inte är med på noterna kan man bland annat se på resandesidor på nätet.

Vi andra är för övrigt bönder på romani, allihop. Ordet gaje, icke-rom eller icke-sinti, betyder bonde, liksom buro – som är lånat från lågtyskan.

*Informationen om de olika språken och folkgrupperna är delvis motstridig, men jag har försökt ta fasta på det som flera källor är eniga om.

Lånord från resanderomani

Det är inte så många som talar resanderomani längre, speciellt inte bland de yngre. Men många ord på resanderomani har lånats in i svenskan. De flesta orden är slangord på svenska trots att de inte är det på romani.
beckna – sälja
haja – förstå
hak – ställe, hus
jiddra – föra oväsen
jycke – hund
kirra – fixa
kis – man
lack – elak, arg, ond
lattjo – gott, bra, roligt
pröjsa – betala
släng – hundralapp
tjacka – köpa
tjej – flicka, dotter
tji – ingenting
Källor: Lingvistbloggen, Skolverkets hemsida om resanderomani, Svensk etymologisk ordbok och Ungaromer.se.