Energi · Stockholmskollen

Så kan vår elektronik få ett längre liv

Mobiltelefonen har blivit en självklar del av vår vardag.

Har du också varit med om att dina elprylar slutat fungera strax efter att garantin gått ut, och fått rådet att köpa nytt istället för att reparera? Nu vill ett gäng företag och forskningsinstitut göra elektroniken mer långlivad, i initiativet Circular electronics day.
– Vår utmaning är att få tag på färdiganvänd utrustning. Den hamnar lätt i skrotburen, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef på Inrego.

En bärbar dator orsakar hela 1 200 kilo avfall, som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen. För att producera ny elektronik bryts dessutom ändliga naturresurser i snabb takt. Trots det kasserar vi ofta smartphones och laptops för att vi tröttnat – snarare än för att de är uttjänta på riktigt.

– I Sverige och andra välbärgade länder gör vi oss av med våra elprylar vid ”end of like” snarare än vid ”end of life”. Det finns välfungerande andrahandsmarknader men vi behöver sprida fler initiativ för att återanvända, uppgradera och återtillverka elektronikprodukter, säger Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Datorernas hårddiskar raderas så att all information försvinner
Datorernas hårddiskar raderas så att all information försvinner. Sedan görs en ominstallation och datorn kan användas på nytt. Foto: Mark Earthy

Efterfrågad tjänst

Forskningsinstitutet är en av initiativtagarna till Circular electronics day, som ska få elektronik att stanna i användarfasen så länge som möjligt. Temadagen som gick av stapeln förra veckan engagerade även Täbybaserade företaget Inrego.

De arbetar med återbruk av it-produkter och har utvecklat sin affärsmodell utifrån ett cirkulärt perspektiv. Inrego uppmuntrar till förändrat beteende genom att återanvända produkter och konsumera på ett smartare sätt, berättar hållbarhetschef Erik Pettersson:

– Vi märker att både de som är i färd att göra sig av med sin färdiganvända utrustning och de som vill köpa begagnat tycker att det här är en toppenidé och vill ha mer kunskap.

Förra året återanvändes 303 000 it-produkter genom företaget, vilket innebär en minskning av kundernas klimatavtryck med 4 400 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att värma upp nästan 17 600 lägenheter. Men siffran skulle kunna vara ännu högre enligt Erik Pettersson.

– Vår utmaning är att få tag på färdiganvänd utrustning. När en organisation byter utrustning hamnar den gamla lätt i förrådet eller i skrotburen. Det beteendet försöker vi förändra till att man istället ser att den kan komma till användning hos någon annan, säger han.

Många samhällstjänster kräver idag teknik
Många samhällstjänster kräver idag teknik. Men vi behöver ställa krav på att dessa ska fungera även för äldre enheter för att minska uppmuntran till nykonsumtion. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förlängt liv

Många av de miljöproblem vi ser i dag är en följd av den linjära modell företag har arbetat efter, där produkter säljs och används under en relativt kort tid för att sedan kasseras. Omställningen till en cirkulär ekonomi är något som även lyfts av TCO Development, en av organisatörerna bakom Circular electronics day och organisationen bakom hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified.

Att lyfta problemet och öka medvetenheten är även viktigt för Inrego. Företaget medverkar i forskningsprojekt och lagförslagsutredningar som syftar till att förlänga livslängden på it-utrustning och öka de cirkulära elektronikflödena i samhället, berättar Erik Pettersson:

– Vi driver opinion genom att uppmärksamma den stora resursåtgången vid elektroniktillverkning, de korta livslängderna och materialåtervinning som är långt ifrån hundraprocentig. Vi vill påverka i riktning mot ett samhälle där det är lika självklart att återanvända som det i dag är att köpa nytt och återvinna.

*Bakom Circular elektroniks day står IVL Svenska Miljöinstitutet, Blocket, Samsung, Elgiganten, Elkretsen, Chalmers Industriteknik, Inrego, Lenovo, Recipo och TCO Development.

Fem steg för att ge elprylarna ett längre liv

Köp begagnat

Och bidra till omställningen genom att efterfråga återbrukade produkter som är designade för återanvändning.

Laga eller sälj

Genom att reparera produkten, radera gammal data och uppgradera den kan du använda den längre eller sälja den vidare.

Köp hållbarhetscertifierat

Om du måste köpa nytt så välj gärna en produkt som är hållbarhetscertifierad enligt ISO-standarden 14024. Det innebär att kraven är omfat tande, relevanta och täcker hela livscykeln.

Köp kvalitet

Hög prestanda ökar möjligheterna att produkten kan användas längre.

Återvinn

Lämna produkter som inte går att återanvända till återvinning, antingen på åter vinningscentralen eller på annan insamlingsplats för elektronik. Många återförsäljare tar emot produkter för återvinning.
Källa: IVL, Svenska miljöinstitutet