Radar · Nyheter

Praktik gav nyanlända lärare legitimation

Martina Bukovac och Farhad Misto har fått lärarjobb i Stockholm efter praktiken.

Tiden för en akademiker med utländsk examen att få ett relevant jobb inom sitt yrke är 8–10 år i Sverige, och många fastnar i mindre kvalificerade jobb. Efter att ha fått göra praktik i en svensk skola parallellt med svenskaundervisning har nu 17 lärare med utländsk examen blivit legitimerade efter bara tre års tid, och många fler är på god väg.

Projektet, som från årsskiftet blir permanent kallas ”Från nyanländ till nyanställd” och är ett samarbete mellan flera myndigheter, däribland Migrationsverket och Stockholms stad.

– Det unika med detta projekt är den kedja där varje organisation har kunnat göra sitt med den nyanlände läraren i centrum. Med små resurser har projektet kunnat nå stora resultat, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholms län, som är medfinansiär.