Radar · Nyheter

Har räddat liv i Stockholm – nu ska fler få naloxon

Sedan läkemedlet naloxon började användas på S:t Görans sjukhus för ett år sedan har det hävt 228 överdoser och räddat flera liv. Socialstyrelsen rekommenderar nu hälso- och sjukvården att erbjuda naloxon till personer med opioidberoende över hela landet.

Narkotikadödligheten i Sverige är bland de högsta i EU, med omkring 900 dödsfall om året. I veckan gick Socialstyrelsen ut med en rekommendation om att motgiftet naloxon, som häver överdoser på några minuter bör erbjudas till riskgrupper. Personer med missbruk ska också få utbildning för att bättre kunna förhindra eller vidta rätt åtgärder vid överdoser.

På sprututbytet på S:t Görans sjukhus, som drivs av Beroendecentrum Stockholm, har man delat ut naloxon till sina patienter under ett års tid. I början gavs läkemedlet som en injektion, men sedan i maj finns det som nässpray. Det verkar mot överdoser av opioider, varav de vanligast förekommande är heroin, metadon och fentanyl.

– Det uppskattas väldigt mycket av de som kommer hit. De har ju väntat på det här länge, och vi också, säger Elin Holmén, specialistsjuksköterska i psykiatri.

På S:t Göran har naloxon delats ut till ungefär 520 personer under senaste året, och det har använts vid 228 överdoser.

– Det är alltid svårt att veta hur allvarlig överdosen var, men det är säkert flera av de här överdoserna som hade varit dödliga, säger Elin Holmén.

Hon kan inte se några negativa effekter.

– Det är ju ett preparat som inte går att missbruka, man kan inte bli beroende av själva läkemedlet.

I USA har en omdiskuterad vetenskaplig studie visat ett samband mellan naloxonanvändande och ökat antal opioidöverdoser, något som forskarna förklarade med att tillgången till motgiftet kan göra att drogbrukare mer riskbenägna. Men det känner Elin Holmén inte igen:

– När man har tillgång till naloxon ingår en utbildning, både om hur man kan minska risken för sig själv men också hur man gör när någon får en överdos. Så jag upplever nog tvärtom att man tar mindre risker för att man får mer kunskap.

Utdelningen är frikostig men kontrollerad.

– Vi ställer frågor både vid utdelningen och när man vill ha en ny dos. Då frågar vi varför man kommer tillbaka eller vart den förra tog vägen. De som själva använder heroin eller andra opioider är kanske prioriterade, men vi erbjuder det även till dem som använder andra droger. De kan ju ha kompisar som använder heroin, säger Elin Holmén.

Förutom på S:t Görans sjukhus finns naloxon i dag även tillgängligt på Mariakliniken och genom Brukarföreningen.