Radar · Nyheter

Rekordmånga ringer till kvinnofridslinjen

Anders Wiklund/TT | Allt fler ringer kvinnofridslinjen.

Rekordmånga ringde till kvinnofridslinjen under 2018. Metoorörelsen är en förklaring – men även den ändrade sexualbrottslagstiftningen och att personal inom vård och socialtjänst är mer uppmärksamma på hot och våld mot kvinnor.

Förra året tog kvinnofridslinjen emot över 36 000 samtal eller omkring hundra samtal om dagen. Det är en ökning med 65 procent de senaste tio åren, och den största uppgången skedde under 2018.

– Det är klart att metoo har inneburit att fler vågar berätta om vad de har varit utsatta för. Det i kombination med en förändrad sexualbrottslagstiftning och ökade resurser till myndigheter och frivilligorganisationer som jobbar med våldsutsatta har gjort att fler vågar söka hjälp, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala.

Personal inom bland annat vård och socialtjänst har också blivit mer uppmärksamma på problemet och hänvisar dem som drabbas till stödtelefonen, enligt Witkowski.

– Även fler yrkesverksamma kontaktar kvinnofridslinjen för att man har sett behovet, säger hon.

Ökningen av antalet samtal kommer dock inte från nya grupper utan handlar snarare om att fler kvinnor som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld vågar ta kontakt i dag.