Radar · Nyheter

Många felaktiga beslut kring arbetsåtgärder

Marcus Ericsson/TT | Arbetsförmedlingen brister i kontrollen av åtgärder som nystartsjobb och lönebidrag.

Arbetsförmedlingen brister i kontrollen av åtgärder som nystartsjobb och lönebidrag. Det visar en intern granskning som SVT Nyheter har tagit del av.

43 procent av nystartsjobben och 25 procent av lönebidragen beviljas på felaktiga grunder. Hur stora summor som betalats ut felaktigt är oklart. Men enligt Arbetsförmedlingen hade en del av utbetalningarna ändå godkänts efter en ytterligare kontroll, uppger SVT Nyheter.

Granskningen har gjorts på uppdrag av Delegationen för korrekta utbetalningar (Kut) som rapporterar till regeringen. En slutrapport ska lämnas till Kut i mitten av februari. Innan dess vill Arbetsförmedlingen inte kommentera resultaten av undersökningen.