Radar · Nyheter

Expertens bästa sopsorteringsknep

Henrik Montgomery/TT | Sopsortering i hemmet.

Att konsumera saker av god kvalité och inte köpa mer än man behöver är det viktigaste rådet man kan ge den miljömedvetne, anser Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på branschorganisationen Avfall Sverige.

Utöver det har hon några handfasta återvinningsråd som kan vara bra att känna till:

Elektronikavfall och farligt avfall är viktigast

– Om det kommer till exempel en pappersförpackning i restavfallet som går till energiåtervinning så är det ingen skada skedd, det blir energi. Men om du lägger elektronik i avfallet så dels tar det mer energi än det ger att förbränna metaller eller elektronik och så kan det finnas en del farliga ämnen i elektronik.

Diska inte förpackningarna

– Om man ska ha förpackningarna under diskbänken ett par dagar kanske man vill skölja ur dem så det inte luktar, men använd inte varmvatten och diskmedel. Det skadar inte återvinningen om man diskar, men det är onödigt, då tar man andra resurser.

Fler material i samma förpackning

– När det gäller exempelvis mjölkförpackningar med skruvkork ska man lägga korken i plaståtervinningen och förpackningen bland pappen. Även om det finns en plastfilm runt kartongen för att hålla tätt så gäller regeln att man sorterar efter det mesta materialet. I återvinningsprocessen separeras pappret från plast.

Knögelregel för chipspåsar

– När det gäller produkter som exempelvis chipspåsar kan det vara svårt att veta om materialet är plast eller metall – då kan man krama ihop det i handen för att se om det vecklar ut sig igen eller inte. Om det stannar som en boll är det metall och om det vecklar upp sig är det plast.

Var noga med kuvert

– Kuverten ska sorteras som restavfall eftersom limmet kan skada återvinningsprocessen om det hamnar i pappersinsamlingen.

Rätt glas på rätt plats

– I glasåtervinningen ska flaskor och burkar läggas – dricksglas och liknande är gjorda av en annan typ av glas som man behöver åka till återvinningscentralen med. Samma sak gäller glödlampor, som ju kan innehålla tungmetaller och ska läggas i särskilda behållare vid återvinningscentralen.