Energi · På gång i Stockholm

Hallå där! …

Hållbarhetsmingel i Miljöstegens regi – Annika Johansson är ordförande.

… Annika Johansson, ordförande i Miljöstegen som arrangerar ett mingel om hållbarhet i praktiken den 31 januari på Hornstulls strand 9.

Kvällen handlar om hållbarhet ”i praktiken”, vad kommer samtalet att fokusera på?

– Samtalet kommer att fokusera på verksamhet som bedrivs inom hållbarhetsområdet. Både hur det arbetas konkret med hållbarhetsfrågor internt i verksamheten, och hur vi kan vara med och bidra till större förändringar som påverkar människor och miljö positivt på andra platser i världen. Panelen består av personer i olika typer av branscher, och det kommer att bli intressant att höra hur de arbetar rent faktiskt utifrån deras roll och verksamhetsområde.

Ni samarbetar med Den goda byn i Nakamtenga i Burkina Faso. Vad är det för ett samarbete?

– I många år har vi samarbetat med (nätverket) Yennenga Progress, som arbetar med att bygga upp ”Den goda byn”, ett välfärdssamhälle i mikroformat som tillfredsställer de mänskliga behoven av trygghet, utbildning, hälsa, infrastruktur och försörjning med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen. Yennenga utgår från människors konkreta behov och utifrån det arbetas det upp strukturer och praktiska lösningar. Målet är att driften ska bli självbärande tack vare intäkter av lokala Yennengaföretag. Vi har stöttat organisationen med tid, pengar och kompetens utifrån de behov som har funnits och de möjligheter vi har haft att bidra. Det roliga och intressanta med samarbetet är att det är ett ömsesidigt utbyte, där vi också har fått mycket, bland annat i form av inspiration.

Det är mycket fokus på Agenda 2030 nu, kommer ni att tala om detta under morgonen?

– Absolut! Vi kommer inte rabbla upp målformuleringarna i Agenda 2030 skulle jag tro, utan deltagarna kommer sannolikt berätta om hur de arbetat i sin egen verk samhet med att bidra till positiv förändring i förhållande till målen.

Vad är ditt främsta hållbarhetstips?

– Gör något, nu! Ta hjälp av andra som kan mer om de områden du själv inte behärskar. Inspirera och hjälp andra på motsvarande sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV