Radar · Nyheter

Fler hemlösa i Skärholmen

Antalet hemlösa i Skärholmen har nästan fördubblats under det senaste två åren – en utveckling som sticker ut i Stockholms stad.

Stockholms stad för vartannat år statistik över antalet hemlösa, och den senaste mätningen visar på en ökning med 19 personer jämfört med två år tidigare. Men i Skärholmen har antalet hemlösa nästan fördubblats – från 108 till 198 personer.

– Vår bild är att fler blir vräkta från sina boenden. Många av dem som kommer till oss är bostadslösa, säger Sirpa Tamminen, chef för vuxenenheten i Skärholmen, till Mitti.

Även om hemlösheten minskar i andra delar av huvudstadsregionen visar Stockholms stads siffror på en stabil nedåtgående trend i Skärholmen. Bara under de senaste fem åren har 150 personer av olika anledningar fått lämna sina hem.

Mellan 2014 och 2017 ökade antalet barnfamiljer utan stadigvarande bostad med 190 procent. Förutom missbruk och socioekonomiska problem lyfter vuxenenheten i Skärholmen fram bostadssituationen som ett akut problem, enligt Mitti.

– Det är svårt för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Den som blir efter med sin hyra kan bli vräkt, säger Sirpa Tamminen till tidningen.