Radar · Nyheter

Tåget punktligare än flyget

2018 lyckades snabbtågen bättre än flyget med att föra resenärer i tid mellan Stockholm och Göteborg. ”Driftssäkra schweiziska tåg” gör MTR bäst i klassen, enligt vd Mats Johannesson.

MTR Express var var punktligast av samtliga tåg- och flygbolag på sträckan Stockholm-Göteborg under 2018. Enligt företagets egen sammanställning för året uppnår MTR Express en punktlighet om 67 procent mätt som ankomst inom 5 minuter på sträckan Stockholm-Göteborg. Det är cirka 14 procentenheter bättre än den genomsnittliga punktligheten för flygbolagen på samma sträcka.

– Det finns en tydlig trend att såväl affärs- som fritidsresenärer vill välja det klimatsmarta alternativet. Det är därför glädjande att kunna visa att det också är mer punktligt att åka tåg jämfört med flyg, säger Mats Johannesson, vd på MTR Express.

Mätt på ankomst inom 15 minuter, vilket är standard inom flyget, når MTR Express en punktlighet om 81 procent, drygt 7 procentenheter bättre än snittet för flygbolagen. Siffrorna kommer från Trafikverket och Flightstats.com.

MTR Express, som sedan 2015 kör snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm jämfördes med SJ:s snabbtåg samt SAS, BRA och Norwegian. Enligt bolagets vd Mats Johannesson är det “engagerade kollegor och driftsäkra schweiziska tåg” som gör att bolaget är punktligast.

SJ, som har två procent lägre punktlighet än MTR förklarar resultatet i första hand med turtäthet.

– Framför allt kör de så mycket färre tåg än SJ. De har färre risker för störningar under en dag. Deras tåg är konstruerade med fler dörrar än SJ:s X 2000, vilket gör att de kan genomföra resandeutbyte snabbare. Deras tåg är lättare och går snabbare att accelerera, vilket gör att de lättare kan köra in en mindre försening, säger Tobbe Lundell, tillförordnad presschef på SJ.