Zoom

Smutsiga batterier på fel slutstation

Framtiden tillhör elbilen enligt många bedömare, och antalet kommer att öka lavinartat.

SL utreder om bussarna i Stockholmsregionen ska bytas ut mot elbussar. Hur SL ska hantera batteriåtervinningen framgår dock inte av de offentliggjorda planerna. Batteriindustrin präglas av stora svårigheter: barnarbete i koboltgruvorna, smutsig export av elskrot och utmaningar i återvinningen. Elfordonens intåg på marknaden kan bli startskottet för förändring men också en smutsig historia.

Sorlet lägger sig när ett hundratal deltagare sätter sig ner inför dagens första seminarium på konferenscentret på Lindholmens Sciece park i Göteborg. De har samlats för världens första konferens på temat cirkulär ekonomi för batterier. Den snabba utvecklingen som sker inom elbilar har gjort att återvinningen av batterier har halkat efter, och nu ska deltagarna ta steg mot att hinna ikapp. Martina Petranikova, forskarassistent på Chalmers tar emot. Hon är spindeln i nätet och den som har tagit initiativ till konferensen som heter Circular economy of batteries production and recyling.

– Vi har samlat kompetens inom allt från råmaterial till design och återvinning. Elmobiliteten har skapat ett enormt tryck på råmaterialen. Kobolt och grafit finns på EU:s lista över kritiska material för den här utvecklingen. Det finns för lite av dem och det är för hög efterfrågan. Vi måste bli bättre på att återvinna för att kunna tillgodose marknaden, säger hon.

I en dokumentär av brittiska tv-kanalen Sky News sliter barn så unga som fyra år i koboltgruvorna i Kongo. Helt utan skyddsutrustning arbetar de i den farliga miljön, med rasrisker och daglig exponering av hälsovådligt damm.

Barnen klagar på att de har ont i kroppen och att de är hungriga. Men de har inget val, de vuxna runt omkring dem tvingar dem att arbeta sida vid sida med dem. Med höjd näve hotar en av de vuxna ett barn med stryk om han inte bär de tunga påsarna ordentligt.

En annan aktör som rapporterat om de fruktansvärda förhållandena i gruvorna i Kongo är Amnesty. Omkring 60 procent av världsmarknaden får kobolt från Kongo. Metallen som behövs för litium-jon-batterier hamnar i datorer och mobiltelefoner över hela världen och inom kort kommer behovet öka än mer, i och med att elbilarna står på tröskeln till ett genombrott.

SL har under två år genomfört en utredning om ifall de ska byta ut sina bussar mot elbussar
SL har under två år genomfört en utredning om ifall de ska byta ut sina bussar mot elbussar. Pilotprojekt har genomförts med elbussar i Södertälje och Norrtälje. Resultatet av utredningen har ännu inte presenterats.Foto: Dan Boman

Svårt spåra metaller

Volvo är ett av de företag som förbereder sig på den här utvecklingen. I en kraftig omsvängning från ledningen meddelade de förra året att de redan nästa år slutar sälja rena bensin- eller dieselbilar. Samtliga modeller fån och med 2019 kommer att drivas åtminstone delvis med en elmotor. Det handlar alltså först mest om hybrider och laddhybrider, men även rena elbilar kommer i sortimentet.

Det kan vara svårt att spåra vad metallerna på världsmarknaden har för ursprungskälla eftersom de köps och säljs i flera mellanled innan de når fram till batteritillverkarna. För att hantera de här riskerna är Volvo cars bland annat medlem i Responsible mineral initiative och Responsible cobalt initiative – två organisationer som syftar till att bygga en hållbar utvinning och handel av mineraler.

Martina Petranikova, forskarassistent från Chalmers, är initiativtagare till världens första forskningskonferens på temat återvinning av batterier
Martina Petranikova, forskarassistent från Chalmers, är initiativtagare till världens första forskningskonferens på temat återvinning av batterier.Foto: Ingemar Tigerberg

Bilindustrin ställer om

Syre Stockholm träffar Gunnar Magnusson från Volvo cars på konferensen. Hans titel är senior manager service readiness, vilket innebär att han är ansvarig för sådant som har med bilens liv att göra efter att den har sålts.

– Branschen vet ju om att elektrifiering kommer som en tsunami om några år. Hela bilindustrin ställer om och det kommer bli väldigt synligt om några år. Men det har inte gått upp för den breda allmänheten. De flesta förstår inte att nästa gång de köper en bil kommer de att överväga en elbil.

– När man väl har kört en elbil och upplevt dess komfort och bekvämlighet går man inte tillbaka till en vanlig bil. Lägg därtill även de ekonomiska fördelarna som snart kommer bli uppenbara. Jag tror att det kommer bli kö hos bilhandlarna, säger han.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

SL utreder elektrifering

Förra året genomfördes en stor utredning inom SL om ifall bussarna i Stockholmsregionen ska bytas ut mot elbussar. Det har genomförts pilotprojekt med elhybridbussar i Södertälje och det pågår ett projekt i Norrtälje med helt eldrivna bussar.

Redan nu drivs SL:s bussar av biobränslen men i och med att elmotorn är effektivare än förbränningsmotorn, skulle en elektrifiering kunna minska utsläppen ytterligare menar bolaget.

Hur SL ska hantera riskerna med batteriåtervinningen framgår dock inte av de offentliggjorda planerna. Batterierna i bussar är förstås ännu större än i bilar, vilket troligen kommer att bidra till de stora volymer av batterier som återvinningsindustrin har att hantera inom något decennium.

En prognos som det hänvisas till på konferensen är den om att det år 2025 kommer finnas runt 20 miljoner rena elbilar på vägarna. Redan i dag är Europas länder långt ifrån att nå upp till den nivå av insamling och återvinning av batterier som EU har satt upp – 65 procent ska återvinnas– vilket skapar svårigheter för de företag som återvinner. Jan Tygat från belgiska Umicore, Europas största återvinnare av batterier, beskriver läget:

– I dag återvinner vi inte tillräckligt mycket på grund av att insamlingen av batterier i Europa är för dålig. Endast 5–6 procent av vad som är möjligt samlas in. Ett annat problem är att en del ”läcker” ut från EU till utvecklingsländer där de inte har något system för återvinning, säger han.

Renault Zoe är en elbil där batterier inte ingår i priset när du köper den – dem får du hyra
Renault Zoe är en elbil där batterier inte ingår i priset när du köper den – dem får du hyra.Foto: Pontus Lundhal/TT

Eldar upp plasten

Att exportera elskrot är olagligt men lagarna är bristfälliga. En av deltagarna på konferensen beskriver det som att ”bara en dator lyser när man sätter på den” anses det lagligt att exportera den, trots att den kanske inte fungerar som den ska. Resultatet är att företag lagligt kan exportera dåligt fungerande elektronik till utvecklingsländer där de hamnar på elskrotgårdar.

I jakt på värdefulla metaller eldar skrotletare upp plasten vilket gör att farliga ämnen läcker ut i den omkringliggande naturen och drabbar de som bor i omgivningen. Det här problemet finns för att det i dag kan vara både enklare och billigare för enskilda aktörer att skeppa iväg elskrotet än att återvinna det.

– Återvinning är svårt i dag, kräver mycket arbetskraft och är ibland riskabelt. Det behövs bland annat bättre design av produkterna för att vi enklare ska kunna ta i sär batterierna och möjliggör automatisering av processen, beskriver Jan Tygat.

Enligt det så kallade producentansvaret är alla som tillverkar elprylar och batterier ansvariga för att finansiera återvinningen, men eftersom tillverkarna sällan själva ansvarar för återvinningen finns inga tydliga incitament för att underlätta processen. Denna utmaning har istället hittills hamnat i knät hos återvinningsföretagen – något som konferensen på Lindholmen syftar till att överbrygga.

– Den riktiga utmaningen kommer när vi börjar få tillbaka elbilars batterier. Då måste vi vara redo. Ett bilbatteri väger ungefär 10 000 gånger mer än ett mobilbatteri (omkring 150 kilo respektive 15 gram, reds anm) så det kommer innebära stora volymer material, säger Martina Petranikova.

Hon hoppas att branschen kommer att kunna enas om några gemensamma regler och standarder för att på så sätt underlätta återvinningen, men medger att det är osäkert om det kommer att lyckas. Och beskriver det som en kamp mot klockan.

– Det är ett problem att alla i dag kämpar på eget håll med de här utmaningarna istället för att samsas om ett system. Men det kan bli svårt att enas eftersom inom ett par år kommer det här att bli big business, säger Martina Petranikova.

Här ska Europas största fabrik för batterier, Northvolt batterifabrik, ligga
Här ska Europas största fabrik för batterier, Northvolt batterifabrik, ligga.Platsen är Bergsbyn några kilometer öster om Skellefteå.Det är även tänkt att batterier ska återvinnas här.Foto: Tomas Oneborg/TT

Återvinning big business

Och big business är just vad man kan kalla det nystartade svenska företaget Northvolts satsning på batterifabriker i Västerås och Skellefteå. Professor Emma Nehrenheim är en av de som nyligen anställts på företaget i en slags miljöchefroll. Hon beskriver att de bygger in återvinningen i systemet redan från dag ett.

– Vi kommer att använda de egenåtervunna materialen direkt in i våra olika processer där vi tillverkar batterierna. Problemet i dag är att få tillbaka tillräckligt stora volymer för att det ska bli lönsamt.

Northvolt, som ännu inte samlat in det kapital som krävs för investeringar i fabrikerna, har siktat in sig på att förse Europas batteritörstande bilindustri med batterier. Att fabriken hamnade i Sverige har sina förklaringar.

– Även om återvinning är arbetsintensivt i dag är det framför allt energin som kostar. Därför är Sverige ett bra land att ha en återvinningsindustri i, där vi även har en stor del ren och billig el.

Emma Nehrenheim säger att hon är stolt över att vara en del av satsningen som hon tror kan få en stor betydelse.

– I Sverige vill vi annars oftast bara göra små tester, pilotprojekt och forska. Men det är också viktigt att starta storskaliga anläggningar för att verkligen göra skillnad, säger hon.

Omkring 60 procent av världsmarknaden får sin kobolt från Kongo
Omkring 60 procent av världsmarknaden får sin kobolt från Kongo. Här jobbar barn i gruvor helt utan skyddsutrustning och med daglig exponering för hälsovådligt damm.Foto: Amnesty

Återbruk eller återvinning?

Flera på konferensen betonar vikten av att Europa har en egen återvinningsindustri, inte minst för att det skapar arbetstillfällen. Men innan ett batteri går till materialåtervinning vore det ännu bättre för miljön om det fanns en möjlighet till återbruk.

På konferensen fanns exempelvis företag som tänkt nyttja batterier som inte längre håller sin fulla kapacitet till att spara el från vindkraftverk. Ett annat exempel är Renault som i sina elbilar valt att skilja ut batteriet från bilen i sin helhet. De som köper en Renault Zoe erbjuds istället att hyra batteriet. Men det är en lösning som inte Volvo tror på.

– Volvos syn är att man inte särskiljer batteriet från bilen. Batteriet kommer att omfattas av garantier på liknande sätt som resten av bilen. På en telefon byter man ofta ut ett dåligt batteri , men på en bil är batteriet en så stor del av kostnaden. Därmed lagar man det i större utsträckning. Batteriet är designat för att fungera i bilen. Det bästa är därmed att reparera och fräscha upp det så att det fortsätter snurra i bilen, säger Gunnar Magnusson från Volvo cars.

Det är skillnad på elbilsbatterier och batterier i till exempel hemelektronik såsom telefoner, som många vant sig vid att de försämras snabbt.

– Bilbatterier håller längre än vad många tror. Det beror mycket på hur man styr temperaturer som är övervakade extremt noggrant i en bil, säger Gunnar Magnusson Flera av dem Syre Stockholm talar med på konferensen beskriver att de batterier som funnits på marknaden hittills har hållit god standard länge. Toyota Prius, världens första serietillverkade hybrid som lanserades 1997, nämns som ett exempel. Volvo har egna erfarenheter från sin C 30 som lanserades år 2012.

– Vi tillverkade enbart några hundra Volvo C30 Electric vilka var en del av en provflotta. Av dem har inga enskilda batterier återkommit och de flesta bilar rullar fortfarande. Även efter avslutad provtid rullar många bilar vidare hos våra anställda. Jag har en själv. Det är den populäraste bilen i familjen, trots att det är inte den senaste rent teknologiskt, säger Gunnar Magnusson.

Delade meningar

Huruvida återvinningen kommer att kunna göra produktionen av batterier cirkulär är deltagarna oense om.

Martina Petranikova från Chalmers tror inte att återvinning kommer att kunna tillgodose behovet av de nödvändiga metallerna, medan representanter från industrin är mer hoppfulla.

– Om vi inte gör något kommer det att bli brist, men om vi blir bättre på återvinning kan vi klara efterfrågan, säger Jan Tygat från Umicore.

Batteritillväxt

Mängden elavfall som produceras årligen i världen 2016: 50 miljoner ton. Det motsvarar vikten av 4 500 Eiffeltorn, 14 av dessa hör hemma i Sverige.
År 2017 samlades omkring 66 000 ton elavfall in i Sverige, 27 procent av detta var batterier. Ännu har knappt några elbilsbatterier lämnats in.
Antalet laddningsbara bilar i Sverige är just nu drygt 60 000. Antalet i världen uppskattas till fyra miljoner. Prognosen från Internationella Energiorganen IEA är 12,6 miljoner elbilar i världen år 2020 och 127 miljoner elbilar år 2030.
Källa Elkretsen, elbilsstatistik.se, Bloomberg, IEA