Radar · Nyheter

Sexualitet i fokus på ny familjerådgivning

I februari startar RFSU-kliniken på Medborgarplatsen familjerådgivning inriktad på sex och sexualitet – med normkritisk kompetens.

– Här finns kunskap och vana vid att möta dem som inte söker sig till den etablerade familjerådgivningen i så hög grad, som män som har relation med män, säger Eva Marie Sundberg, verksamhetschef.

RFSU:s klinik på Medborgarplatsen som drivs sedan 1930-talet har hittills främst tagit emot individer. Men efterfrågan från personer som vill söka tillsammans med andra har ökat, berättar verksamhetschef Eva Marie Sundberg:

– Familjerådgivning finns till för relationsproblem mellan vuxna. Vi ser på familj ur ett utvidgat perspektiv, allt från par i kärnfamilj till stjärnfamilj, hbtq-gruppen och flersamma relationer. Familjer kan se ut på väldigt många olika sätt. Vi möter det med kunskap och öppet sinne.

Enligt socialtjänstlagen ska alla som begär familjerådgivning erbjudas det av kommunen. Bland de 20 aktörer som Stockholm stad hittills haft avtal med saknas dock sexologisk spetskompetens, säger Eva Marie Sundberg – Där vill vi göra skillnad. Vi är en unik klinik där man på en och samma mottagning kan få hjälp med sexuella frågor som rör både kropp och psyke, exempelvis sexuell funktion och relationella problem. Det är ett helhetskoncept.

I vilket läge bör man söka hjälp?

– Om man inte själva kan samtala på ett sätt som leder framåt, eller om det blir konflikter är det bra att söka. Jag har jobbat med familjerådgivning tidigare och en reflektion som många hjälpsökande gjorde är ”varför väntade vi så länge?”

Ett besök kostar 450 kronor för 90 minuter och första tillfällena ges 1 februari. Familjerådgivarna är psykoterapeuter med sexologisk vidareutbildning och uppdraget kommer från Stockholms kommun.

Landstingets mer medicinskt inriktade ”Vårdval sexuell hälsa” kallade RFSU-klinikens verksamhetschef Eva Marie Sundberg ”en kalldusch” när det infördes i april 2018, eftersom det innebar minskade resurser för behandling av problem som rör sexualitet och psyke.

– Det råder skriande brist på resurser och kompetens inom psykosexuell hälsa. Vårdvalet har fokus på det sexualmedicinska, som könssjukdomar och preventivmedel. Sexualiteten skär genom det kroppsliga, psykologiska och det relationella hos oss människor och även samhällsnivån. Därför måste vård som gäller sexuell hälsa ha det perspektivet och en helhetssyn på människan.