Radar · Nyheter

Ökad ojämlikhet i idrotten

Engagerade föräldrar påverkar barnens träningsbenägenhet.

Deltagande i föreningsidrott är en klassfråga, och ojämlikheten ökar i Stockholm. Det visar en ny studie som också konstaterar att skillnaderna är störst bland tjejer.

Att barn och unga rör på sig för lite har länge varit ett omtalat bekymmer. Folkhälsomyndighetens senaste rapport fastslår till exempel att endast var tionde 15-årig tjej ägnar sig åt tillräcklig fysisk aktivitet. Deltagande i föreningsidrott är en klassfråga, och under de senaste 80 åren har ojämlikheten ökat i Stockholms stad, liksom i flera andra kommuner. Det visar en undersökning gjord av det fristående forskningsprojektet Ung livsstil.

– Oavsett befolkningssammansättning, storlek eller var i landet kommunen ligger ser vi samma mönster, säger Linda Lengheden, projektledare på Ung livsstil i Täby kommun.

Eleverna delades in i fem grupper utifrån föräldrarnas ekonomiska resurser. I den socioekonomiskt lägsta gruppen deltog 55 procent av högstadiepojkarna i Stockholm i föreningsidrott år 1985. År 2014 var andelen 22 procent. Bland flickor sjönk deltagandet från 36 till 13 procent.

– Det kostar mer idag att vara med i olika föreningstyper jämfört med tidigare. Vi har också sett att det inom idrotterna behövs större föräldramedverkan, för att ta sig till och från träningarna till exempel. I och med det fria skolvalet går man kanske inte i sin närmaste skola, säger Linda Lengheden.

Tjejer i de socioekonomiskt lägre grupperna är genomgående minst aktiva i idrottsföreningar. Enligt forskarna skulle en orsak till detta kunna vara att konventionella könsroller, där flickor och kvinnor inte förväntas vara lika aktiva som pojkar och män, är starkare i dessa grupper.

Karin Ernlund (C) är idrotts- och integrationsborgarråd i Stockholm och säger att staden arbetar aktivt med de här frågorna:

– Som rapporten visar finns det skillnader utifrån vilken socioekonomisk grupp man kommer ifrån. Ambitionen är att alla barn i Stockholm ska ha samma möjligheter att delta i idrottsaktiviteter. Vi jobbar exempelvis med att rikta stadens stöd tillföreningar som arbetar med integration, vilket är nytt för i år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV