Radar · Nyheter

Fler barn i tiggeri 2018

Antalet barn i tiggerisituationer har ökat i Stockholm.

I fjol befann sig 37 barn i tiggerisituationer eller sov i ”olämpliga miljöer”, enligt kommunens uppsökande EU-team. 2017 var siffran 28.

Antalet barn som befinner sig i olämpliga miljöer i Stockholm ökade under 2018 till 37 jämfört med 2017 då antalet var 28. Majoriteten av dem har påträffats via tips från privatpersoner som sett barnen och kontaktat myndigheter. Åldern varierar, men de flesta är minderåriga och några har varit yngre än tre år.

– Det kan vara i tiggerisituationer (de påträffas), att man sitter med en vuxen utanför en butik, eller i en bil eller husvagn, där man misstänker att barnet sover, säger Sofia Månsson, biträdande enhetschef på Stockholms stads uppsökande EU-team till DN.

En orosanmälan görs till den stadsdel där barnet uppehåller sig, men olika omständigheter gör att inget långsiktigt stöd för boende kan ges, vilket juristavdelningen på Sveriges kommuner och landsting eftersöker mer rättssäkra regler för.

– Eftersom vi inte har möjlighet att ge några längre insatser här så handlar det alltid om att motivera till att åka hem med en vårdnadshavare, säger Veronica Wolgast, avdelningschef på Socialförvaltningen i Stockholms stad till DN.