Energi · Stockholmskollen

Ökat engagemang ger fler volontärer

Alla volontärer som var med och hjälpte till inför firandet Jul för alla.

Julen tar fram det bästa i oss. Före jul arrangerades en mängd olika aktiviteter där rekordmånga volontärarbetare ställde upp. Information som värmer hjärtat. Kan vi ta med oss detta engagemang resten av året också?

Ett av alla välgörenhetsarrangemang som anordnades före jul var ”Jul för alla”. Stämningen var på topp när de över 500 personer med olika bakgrund samlades för att fira jul, träffa nya vänner och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Bakom arrangemanget stod den ideella organisationen Nema Problema och gästerna bestod av lika delar nya och etablerade i Sverige. Det var tredje året i rad som detta öppna julfirande ägde rum och där syftet är att sammanföra människor med olika bakgrund. Den trevliga stämningen möjliggjordes tack vare att så många ville vara med och bidra till festen.

– Utöver alla deltagare som hjälpte till genom att skapa glädje, förståelse och kontakter under firandet har vi fått hjälp av nästan 100 personer i förberedelserna. Vi var faktiskt tvungna att tacka nej till volontärer, vilket är ett ”problem” vi aldrig haft förut, säger Vilhelm Skoglund, verksamhetsansvarig på Nema Problema.

Individuell människohjälp, läxläsning
Individuell människohjälp, läxläsning.Foto: Joel Ahlgren

Stort engagemang

Intresset för att hjälpa till inför jul var enormt. Inte bara Nema Problema hade rekordmånga volontärer till sitt förfogande. Många andra ideella organisationer vittnar om samma sak i samband med sina aktiviteter. Volontärbyrån, en organisation som förmedlar olika typer av ideella uppdrag över hela landet, fick inför jul in extra många intresseanmälningar. Det stora intresset för att bidra gjorde att de efterlyste fler volontäruppdrag.

– I december kom det in nästan dubbelt så många intresseanmälningar till volontäruppdrag som under en vanlig månad, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Att julen har en förmåga att ta fram det bästa i oss och väcka sympati vet vi sedan tidigare. Julens myskänsla och önskan om värme, klappar, nära och kära stärker viljan att hjälpa till. Men behoven av hjälp kvarstår även efter julen. Gör viljan det också?

Det gör den, enligt Anna Snell, kommunikations- och samarbetsansvarig på Volontärbyrån. De ser ett stort engagemang generellt även om det är en topp kring jul då det blir så påtagligt att många är ensamma. Många vill hjälpa dem men det kan också handla om att de själva är ensamma och hjälper till för att själva få chans att möta andra.

Det är många som funderar på engagemang inför nya året, kanske nyårslöftet är att bidra till andra vilket kan vara ett av de bästa löften en kan ge. Det innebär inte bara något för en själv, utan även för andra och samhället. Volontärernas engagemang betyder mycket för de personer de möter, men det ger även volontärerna något och många upplever att det är berikande att få bidra. Nio av tio som arbetar volontärt säger att deras liv har blivit mer meningsfullt på grund av deras engagemang.

– En del blir förvånade över vad de själva får med sig tack vare sitt engagemang som volontärer: som nya kontakter, perspektiv och känslan av att känna sig behövd. Det är en fundamental känsla av att kunna bidra, säger Anna Snell.

Amnestyvolontärer
Amnestyvolontärer.Foto: Joel Ahlgren

Alla är välkomna

Engagemanget är väldigt stort hos människor och det syns tydligt när det händer olika saker i samhället, som till exempel flyktingströmmar, #metoo och bränderna i somras. Här är klimatfrågan viktig och kommer säkert att skapa stort engagemang hos människor, tror Anna Snell.

Alla är välkomna som volontärer även om det i vissa fall kan behövas specifik kunskap från olika yrkeskompetenser – som till exempel om en förening ska bygga en ny webbplats.

Några av alla de kommande uppdrag som man kan engagera sig i återfinns inom integration. Ungdomar som är nya i Sverige matchas med unga vuxna som bott här lite längre. Tillsammans får de jobba mot ett mål samtidigt som de går ett kompetensutvecklingsprogram med månatliga gruppaktiviteter.

Det finns även idrottsaktiviteter, läxhjälp, aktivistgrupp för mänskliga rättigheter, vara ledsagare till äldre, vittnesstöd, kvinnojour och hemsidesarbete för en klimatorganisation.

Olivier, Asef och Vilhelm Skoglund på julfirandet Jul för alla
Olivier, Asef och Vilhelm Skoglund på julfirandet Jul för alla.Foto: Pierre Nordström