Radar · Nyheter

Fältbiologerna möttes i Upplands bro

Förra helgen arrangerade Fältbiologerna sitt riksårsmöte utanför Upplands-Bro. Över 50 unga naturvänner var på plats för att fatta beslut om föreningens framtid.

Till ny ordförande valdes Lovisa Roos, 22 år.

– Det känns fantastiskt att få leda miljörörelsens största ungdomsförbund. Vi unga vet att klimathotet och artdöden sker här och nu och kommer drabba oss hela livet. Därför är det glädjande att allt fler unga står upp för vår framtid, säger Lovisa Roos i ett pressmeddelande.

Fältbiologerna, som är Sveriges största miljöorganisation för unga, ser ett ökat engagemang bland unga för miljön. Under 2018 har de bland annat stöttat Greta Thunbergs klimatstrejk och arrangerat demonstrationer mot riksdagens nya budget, som skär ned på miljösatsningarna med 2,1 miljarder.

– Vi vägrar acceptera att vuxenvärlden förstör vår planet. Därför kräver vi en mycket radikalare politik, där fossilindustrin stoppas och den biologiska mångfalden i våra skogar och vatten skyddas, säger Lovisa Roos.

På årsmötet beslutades att Fältbiologerna ska fokusera på hyggesfritt skogsbruk, avskaffande av sin medlemsavgift samt uppmärksamma EU-valet.