Radar · Nyheter

Enskedebor: Bygg inte bort unik parkmark

Många i Enskede är upprörda över ett planerat bygge och i måndags kom uppemot 150 personer till ett möte om byggplanerna.

I måndags hängde boende på Sockenvägen i Gamla Enskede ut lakan med budskapet ”Bygg inte i parken” i protest mot Stockholms stads planer på att bygga 70 bostäder i två flerfamiljshus och fem parhus med parkeringar. Många är upprörda och ledsna, säger Lisbeth Wållberg, en av de boende i området.

Lisbeth Wållberg bor i Gamla Enskede och hon blev förskräckt när hon insåg att staden planerade att bygga 70 bostäder i parken, även kallad Ängen.

– Bygget tar upp hela parken! Fyra meter från de kringboendes trädgårdshäckar ska det byggas jättehus. Jag tycker att det är ett övergrepp mot de kringboende och mot alla som nyttjar parken, barnen som leker där och de som brukar promenera, säger hon.

En central del av kritiken handlar om att gammal parkmark byggs bort. Parken har funnits sedan Gamla Enskede byggdes på 1920-talet och ingår i planeringen av trädgårdsstaden som skulle vara av blandad bebyggelse. Gamla Enskede, en stadsdel i söderort, är sig lik efter hundra år och området är utpekat som riksintresse av Länsstyrelsen i Stockholm, med en stor andel kulturhistoriskt skyddsmärkta byggnader.

– Vi håller med om att det behöver byggas, särskilt hyresrätter, och det har byggts i Enskede. Men Gamla Enskede är unikt som trädgårdsstad och vi vill att den ska behålla sin säregna miljö. Det påstås att de nya husen passar in, men parhusen som ska byggas intill de nuvarande 1,5-planshusen är 10 meter höga!

Enligt byggförslaget planeras de två lägenhetshusen bli fyra våningar höga och parhusen trevåningshus.

För att visa parhusens höjd i miljön har några av dem som är kritiska till projektet placerat en byggnadsställning i motsvarade höjd som parhusen, iklädd en svart presenning, i parken.

På måndagskvällen var Lisbeth Wållberg med och anordnade ett möte för att informera om byggplanerna. Politiker i byggnadsnämnden och representanter från Stockholm stad var inbjudna. Lars Svärd (M) var på plats.

– Det kom uppemot 150 personer till mötet. Triangelkyrkans kafé blev fullt så vi fick flytta in i salen. Många i Enskede är upprörda, säger Lisbeth Wållberg.

Stockholms stad skönhetsråd skriver i sitt yttrande 2018: ”Skönhetsrådet inser behovet av nya bostäder men anser det ändå beklagligt att bebygga de grönytor som tillsammans med husen från 1940-talet utgör områdets ursprungliga planläggning, vilket gör att även de har ett kulturhistoriskt värde. Med detta sagt ser rådets ledamöter ändå positivt på att utmaningarna i förslaget, till exempel vad gäller den förlorade naturmarken, har tagits på allvar och resulterat i ett stramt och formstarkt förslag. Vad gäller parhusen anser dock rådet att den översta våningen bör utgå eftersom den gör att husen blir onödigt höga.”

Även lamellhusen bör hållas ner i höjd, skriver rådet vidare. Lamellhus är friliggande flerbostadshus i form av en rak enkel länga.

Arbetet med att ta fram en detaljplan över parken vid Sockenplan startades år 2017. En bostadsrättsförening och flera privatpersoner lämnade in överklaganden till förvaltningsrätten. En av grannarna som överklagade skrev till exempel att de nya husen kommer att skugga tomten. ”Enligt förslagen till byggnation kommer man från de nya husen att kunna sitta och titta in och ner på oss i allt vi gör. Detta kränker vår integritet.”

– Efter att samrådstiden går ut, den 11 januari, ska stadsbyggnadskontoret bearbeta förslaget. Kanske kommer de med ett ändringsförslag. Sedan kommer ett granskningsskede där vi får möjlighet att yttra oss igen, säger hon.

Ärendet kommer därefter upp i stadsbyggnadsnämnden.