Zoom

Ny delningslägenhet på Södermalm

Colive | I bostäderna ska det bo 6-10 personer som delar på kök och vardagsrum, vilka utgör ungefär hälften av den totala ytan.

Bostadsoperatören Colive påbörjade vid nyår arbetet med sin första delningslägenhet på Södermalm i Stockholm.
– Det behövs boende för unga som måste lämna sin studentbostad på jakt efter första jobbet. Här ser vi att co-living kommer in, säger Katarina Liljestam-Beyer, operativ chef på Colive.

Planen är att de första hyresgästerna ska flytta in i delningslägenheten Colive Lab, belägen i en vindsvåning invid Nytorget på Södermalm i Stockholm, i maj 2019. Där ska 11-12 hyresgäster ha ett eget rum men dela på umgängesytor och kök. Gemensamma utrymmen möbleras av Colive och städning, internet etcetera ingår i hyran.

– Vi kallar delningslägenheten för Colive Lab, för det är just vad det är. Hyresgästerna i ”labbet” kommer att vara en del i vårt arbete med att skapa en riktigt bra boendeupplevelse med hög livskvalitet som vi tar lärdom av i våra storskaliga projekt, säger Katarina Liljestam-Beyer.

Sparar in på ytor samt kostnader

I dag vill nästan hälften av stockholmare mellan 18 och 35 år bo tillsammans med människor utanför den närmaste familjen, enligt en undersökning från United Minds på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.

Syre Stockholm har tidigare skrivit om co-living där antropologen Katarina Graffman, som studerat hur unga människor vill bo, menade att en övervägande del vill ha ”en egen vrå med en sfär för återhämtning”. Graffman tror däremot på delning av funktioner som bilar, verktyg eller kläder.

Men Katarina Liljestam-Beyer betonar att bo tillsammans är på frammarsch pådrivet av den yngre generationens efterfrågan på andra bostadsformer till rimliga priser. Det handlar om att dela på resurser för att såväl sänka kostnader som att minska belastningen på miljön.

– När vi ritar på våra bostäder är det egna rummet drygt 10 kvadratmeter samt att varje hyresgäst bidrar med ytterligare cirka 10 kvadratmeter till de gemensamma ytorna, en minskning med cirka 40 procent jämfört med en genomsnittlig etta. Vi sparar in på ytor som kök eftersom unga äter ute mer och när fler bor tillsammans blir vissa kostnader, som el och wifi, lägre, säger Katarina Liljestam-Beyer.

Exakt vad hyran blir kan hon inte säga i dag men att tanken är att hyran ska ligga under de alternativ som finns på marknaden.

Projekt för 100-300 hyresgäster

Merparten av bolagets planerade bostadsprojekt är i planeringsstadiet med inflyttning under 2020 eller därefter. Var de kommer att byggas är inte klart men Colive har skrivit samarbetsavtal med fastighetsbolaget Rikshem.

– I de större planerade projekten för 100-300 hyresgäster per projekt kommer vi att erbjuda unga vuxna ett bra alternativ till hyresrätter, bostadsrätter och att hyra i andra hand, men projekten tar ett par år att få på plats, säger hon.

Tillsammans med medgrundaren Jonas Häggqvist skrev hon en artikel på temat i Fastighetsnytt 2017: ”’213 000 unga vuxna [bor] hemma hos sina föräldrar trots att de hellre skulle bo på ett annat sätt. Knappt en fjärdedel av de som har flyttat hemifrån, nästan 200 000 personer, bor inte i egen bostad utan i andra hand, inneboende eller annat.’ Till denna problembild kan man lägga näringslivets behov av arbetskraft. Runt 20 procent av rekryteringarna till Stockholm uteblir till följd av att det inte går att tillgodose boendebehovet, enligt Stockholms Handelskammare.”

För att skapa en positiv boendemiljö använder Colive en mjukvaruplattform där hyresgästerna matchas med varandra, berättar hon.

– Matchningen handlar om ett system som bygger på att medlemmarna berättar om sig; gillar du ordning och reda, går du upp tidigt etcetera, och utifrån självskattningarna matchas du med andra i en lägenhet. Det handlar om att ta bort möjliga konfliktströmmar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV