Radar · Nyheter

Migrationsverket pressat av minskade resurser

Adam Wrafter/SvD/TT | Migrationsverkets budget har varit 800 miljoner kronor lägre jämfört med 2017.

När Migrationsverket går in i 2019 är det med ytterligare en miljard kronor mindre i anslag. Fler neddragningar ska göras – men enligt ställföreträdande generaldirektör Inga Thoresson Hallgren går det för fort.

Verkets budget var det gångna året 800 miljoner kronor lägre än under 2017. Antalet medarbetare har minskat kraftigt – från cirka 8 000 till dagens drygt 6 000. Och när besparingarna fortsätter 2019 är det med ytterligare en miljard mindre i anslag.

– Det är en naturlig följd av att mängden asylärenden minskar, men det är tidsaspekten på det här som gör att det blir en sådan stor utmaning, säger Thoresson Hallgren och fortsätter: 

– För vi kan inte bara fokusera på att spara, utan måste också ha kvar kompetens, korta väntetiderna och samtidigt tänka på att upprätthålla rättslig kvalitet.

Medarbetarna i Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Lindesberg och Östersund har fått besked om att deras verksamheter ska avvecklas helt under året.

Asylprövningsenheterna i Flen, Norrköping, Jönköping, Sundsvall och Örebro ska även de läggas ned, enligt ett nytt inriktningsbeslut.

Thoresson Hallgren kan inte svara på hur många anställda som berörs, men befarar att det kan komma att kosta mer än man sparar.

– Om vi ska maximera sparandet måste vi säga upp så många personer att vi blir för få inför 2020. Då måste vi rekrytera igen, och det är i sig en kostnad, säger hon.

Men omställningen kan enligt henne också få effekter på handläggningstiderna.

Myndigheten har fått krav på sig att öka effektiviteten, och trots mindre resurser lyckades Migrationsverket korta köerna under 2018.

Med totalt 350 000 avgjorda ärenden har man klarat av sina mål. Antalet förstagångsansökningar för arbetstillstånd är dock fler än tidigare, och vad gäller medborgarskap har antalet nya ärenden ökat dramatiskt.

– Vi har en positiv trend med minskade väntetider, men den riskerar man att bryta med en allt för stram budget, säger Thoresson Hallgren.

Migrationsverkets avgöranden

Totalt har Migrationsverket under 2018 avgjort 350 000 ärenden.
I de fem vanligaste ärendekategorierna har det sett ut så här – prognos i parentes:
Asyl 47 000 (47 000)
Arbete 78 700 (78 000)
Anknytning 76 900 (78 000)
Medborgarskap 61 000 (61 000)
Studier 22 800 (24 000)
Källa: Migrationsverket

Antalet asylsökande

Under 2018 väntas 22 000 personer ha sökt asyl i Sverige. För 2019 väntas 26 000 asylsökande, om den tillfälliga lagen upphör. Förlängs den väntas i stället 21 000.
2020 väntas 33 000 asylsökande, om lagen upphör – mot 21 000 om den förlängs. Samma siffror gäller för 2021.
2017 var antalet asylsökande 25 666 och 2016 var antalet 28 939.
Den tillfälliga, skärpta asyllagen, som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige, började gälla den 20 juli 2016 och är tänkt att gälla i tre år.
Källa: Migrationsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV