Radar · Nyheter

Nytt år och nya försök att bilda regering

Henrik Montgomery/TT | Riksdagens talman Andreas Norlén (M) under en av de senaste månadernas många presskonferenser om regeringsbildningsfrågan.

Ett år är till ända och 2019 startar som 2018 slutade – med fortsatta försök att bilda en regering i Sverige. S-ledaren Stefan Löfven och Moderatledaren Ulf Kristersson träffar talmannen på fredag för att för andra gången rapportera hur deras regeringsbildningsförsök går.

Det har varit i stort sett helt tyst från de politiska partierna under jul- och nyårshelgerna om hur det går med regeringsbildningsförsöken. En av få som yppat något om vad som händer är talmannen Andreas Norlén som den 28 december i ett pressmeddelande gav besked om att han samtalat med Löfven och Kristersson.

”Jag har i dag talat med de båda huvudkandidaterna till statsministerposten och tagit del av deras respektive bedömningar av processen som gäller regeringsbildningen. Enligt den tidsplan jag har informerat om kommer jag att få förnyade rapporter från Stefan Löfven respektive Ulf Kristersson fredagen den 4 januari”, skrev Norlén i pressmeddelandet.

På nyårsafton lättade så Liberalerna lite på förlåten och avslöjade att samtal förts med både Moderaterna och Socialdemokraterna.

– Samtalen har handlat om regeringsfrågan, det är ju det enda fokuset. Jag kan dock inte nämna något om samtalens innehåll eller vilka förhandlingar som förs, sade Liberalernas pressekreterare Eric Aronson till TT.

Han bekräftade också att Liberalerna kallat till partiråd den 13 januari för att behandla partiets ställningstagande i regeringsfrågan. Men övriga partier är försiktiga i sina kommentarer och många företrädare går överhuvudtaget inte att nå på nyårsdagen. Men i samtalen framgår att det under jul och nyår ändå pågått vissa samtal mellan partierna.

– Det har skett samtal på olika nivåer men vi berättar inte vem som har talat med vem eller sagt vad. Vi har inga planer på att säga mer just nu, säger Niklas Gillström, biträdande presschef för Moderaterna.

– Alla partier är medvetna om den tidtabell som talmannen lagt upp så jag är säker på att det finns beredskap inom alla partier för att ta den typen av möten, säger, Agneta Boström, presschef för Miljöpartiet i regeringskansliet, apropå Liberalernas partiråd.

– Jag har inga kommentarer. Och det kommer jag tyvärr att svara på alla dina frågor, säger Hannes Hervieu, pressekreterare för Centerledaren Annie Lööf.

TT: Varför då?

– Vi har inga kommentarer helt enkelt.

Möjligen kan något nytt komma fram 4 januari då Stefan Löfven och Ulf Kristersson för andra gången ska avrapportera till talmannen hur det går med deras försök att få stöd.

Sedan följer ytterligare ett inplanerat möte med talmannen för Kristersson och Löfven den 10 januari. Den 14 januari gemomförs en talmansrunda med alla partiledarna varefter Andreas Norlén ska presentera en statsministerkandidat.

Den 16 januari hålls sedan statsminister omröstning i riksdagen. Om ingen statsminister då blir vald kommer en fjärde och sista statsministeromröstning att hållas den 23 januari. Den partiledardebatt som var planerad att hållas den dagen flyttas till den 30 januari.

Misslyckas även den fjärde omröstningen ska ett extraval utlysas. Det måste hållas inom tre månader. Eftersom val ska hållas på en söndag blir söndagen den 21 april det sista datum ett extraval kan hållas.

Löfven leder övergångsregering

Tidigare statsminister Stefan Löfven (S) entledigades av talmannen efter att ha röstats ner i riksdagens statsministeromröstning den 25 september 2018.
Stefan Löfven leder nu en övergångsregering som sitter till dess att en ny regering tillträtt. En ny regering tillträder formellt vid en regeringsskifteskonselj på slottet.
En övergångsregering har i princip samma befogenheter som en vanlig regering, men får inte utlysa nyval. En övergångsregering fattar i regel beslut i löpande ärenden men tar inga egna politiska initiativ.
Källa: Riksdagen