Radar · Nyheter

Experter vill sänka hastigheten i städer

I februari kommer FN:s tredje globala trafiksäkerhetskonferens att äga rum i Stockholm.

Sänkta hastigheter i städer och högre krav på att transporter håller farten.
Det är några av de rekommendationer som ledande politiker från hela världen ska diskutera i Stockholm.

En internationell expertgrupp vill sänka hastigheterna i städerna till 30 kilometer i timmen, om det inte kan bevisas att en högre hastighet är säker.
Vi vill stimulera att man kan gå och cykla, utan att det sker en kohandel där vi får betala med ett antal liv, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

– Vi vill stimulera att man kan gå och cykla, utan att det sker en kohandel där vi får betala med ett antal liv, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Frågan är en av flera som var uppe på agendan då en internationell expertgrupp i veckan samlades i Stockholm för att diskutera hållbarhetsmålen för trafik inför FN:s tredje globala trafiksäkerhetskonferens, som hålls i februari i Stockholm med regeringsföreträdare från hela världen.

Flera kommuner har redan infört en lägre så kallad bashastighet inom tätbebyggda områden. Myndigheten Trafikanalys, som utrett frågan åt regeringen, förordar att en ny bashastighet på 40 kilometer i timmen införs i tätbebyggda områden.

Större ansvar

En annan av frågorna handlar om ansvarstagandet för trafiksäkerheten. Traditionellt har diskussioner om trafiksäkerhet ofta handlat om regeringars och myndigheters ansvar – men fler aktörer och faktorer borde involveras, anser Maria Krafft.

Hon nämner bland annat nyttotrafik, näringsliv och städer. Här finns utrymme för förbättringar i Sverige, exempelvis genom att trafiksäkerhet och hållbarhet blir parametrar vid upphandlingar, enligt trafiksäkerhetsdirektören.

– Vi ser en otrolig ökning av e-handeln som driver en ökad leverans på våra vägar. Då vill vi ha koll på hur de går till, säger Maria Krafft.

I dag måste företag med fler än 250 anställda göra hållbarhetsredovisningar, men i dessa finns sällan transporter med.

– Ska vi förbättra trafiksäkerheten i Sverige handlar det inte bara om att förbättra infrastruktur och fordon, vi behöver också komma åt beteendet, säger Maria Krafft.

Kvalitetssäkring

Trafiksäkerhetsdirektören vill ha en kvalitetssäkring i hela transportkedjan. I ett modernt samhälle krävs mer än att polisen kontrollerar att hastighetsreglerna följs.

– När man upphandlar en transport så vill man att den som levererar transporten har en egen kontroll och att den sker på ett bra sätt. Leverantörerna ska exempelvis kunna visa att de alltid håller hastigheten med sina transporter, säger Maria Krafft.