Radar · Nyheter

Bättre mat till äldre kan förebygga olyckor

Risken för att skada sig ökar i samband med att många äldre får minskad aptit med åren.

En vanlig orsak till att äldre vårdas på sjukhus är fallolyckor, men bra mat kan minska risken för att ramla. Nu kommer Livsmedelsverket med nya kostråd för äldre över 65 år.

En bra och varierad kost är viktigt i alla åldrar, men det är särskilt viktigt hos äldre med sämre aptit. Som en del av regeringens arbete med att förebygga fallolyckor har Livsmedelsverket fått i uppdrag att ta fram nya råd kring mat och måltider.

Risken för att skada sig ökar i samband med att många äldre får minskad aptit med åren. Att aptiten minskar just bland äldre kan bero på flera orsaker.

– Dels beror det på det fysiologiska, att törst och hunger minskar och man kan få svårare att tugga och svälja, dels känner sig många ensamma. Man kanske mister en partner eller tappar rutinen av att äta lunch tillsammans med andra när man slutar jobba. De flesta äter bättre tillsammans med andra, säger Inger Stevén, dietist på Livsmedelsverket.

För lite mat och dryck kan leda till svagare muskler och försämrad balans, vilket ökar risken för att ramla.

– Finns det inte tillräckligt med energi i maten vi äter kommer kroppen välja att göra energi utav proteinet i maten men även av proteinet vi har i kroppen, det vill säga av musklerna, förklarar Inger Stevén.

Mer protein och vitaminer

Livsmedelsverkets rekommendation är att den som är över 65 år bör äta en proteinrik kost för att bevara starka muskler och skelett samt få bättre ork, immunförsvar och sårläkning. Lite extra muskler kan också minimera riskerna vid en fallolycka.

Flera små måltider och en klick grädde till efterrätten kan göra susen. Hellre feta produkter i stället för magra, och gärna lite extra olja eller smör vid matlagningen som bidrar till att maten blir mer energirik.

– Det kan vara bra med två lite större måltider och flera små måltider utspridda över dygnet, till exempel ett ägg och ett par sillbitar eller en liten macka.

Är du över 75 år behöver du även få i dig mer D-vitamin, eftersom hudens förmåga att omvandla solens strålar till vitaminet minskar med åren. Livsmedelsverkets råd är därför ett kosttillskott på 20 milligram om dagen för alla som fyllt 75.

Äta i sällskap

Har man svårt att äta för att man känner sig ensam kan det kännas lättare att äta i sällskap med andra. I flera kommuner arbetar man på olika sätt för att möjliggöra just detta.

– På vissa ställen har man matvänner som följer med den äldre till ett äldreboende och äter, andra kommuner jobbar med matlag där hemtjänstpersonal stöttar så att äldre kan äta middagar tillsammans.

Men en bra kost är inte allt. Det är minst lika viktigt med motion och träning, påminner Inger Stevén.

– Det är viktigt att röra på sig, annars är det svårt att behålla muskelstyrkan.