Radar · Nyheter

Rapport: Börsbolags hållbarhet mer snack än verkstad

Prototyp av en pappersflaska från förpackningsföretaget Billerud Korsnäs, som fick bäst betyg för hållbarhetsprestation i Handelshögskolans nya rapport.

Våra största börsbolag pratar om hållbarhet, men levererar inte. Det är slutsatsen i en ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm.

I rapporten ”Walking the talk?” analyseras hur svenska börsbolag kommunicerar gällande hållbarhet, både vad de säger att de ska göra, och vad de säger att de har gjort. Ett resultat är att fler mål kommuniceras nu jämfört med för två och fyra år sedan, medan uppföljning och framsteg beskrivs allt mer sällan.

– Att bolag kommunicerar mätbara mål och hur väl de mött dessa mål påverkar vår tillit till bolagens hållbarhetsarbete. Det är externa parters enda möjlighet att kunna utvärdera vad som verkligen händer i bolagen, säger Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och den som ansvarar för rapporten.

Hållbarhet ingår i dag oftare i affärsmodeller och uttalanden från vd:ar, samtidigt som ledningsgrupper har färre personer med ansvar för hållbarhet än i föregående års studier.

Rapporten visar även att bolagen är fortsatt mycket kortsiktiga i sitt hållbarhetsarbete. 56 procent av dem hade inga mål bortom 2020, och ytterligare 18 procent hade inga mål bortom 2025.

Bäst betyg vad gäller hållbarhetsprestationer fick enligt rapporten förpackningsföretaget Billerud Korsnäs. På delad bottenplats landade Evolution, Lundbergföretagen, Lifco och Hemfosa.