Radar · Nyheter

Ny klimatrapport: Läget är akut

Bild från 2012, som visar ett isberg som troligtvis brutit sig loss från glaciären Jakobshavn Isbræ på Grönland.

FN:s klimatpanel varnar för att effekterna av klimatförändringen är värre än vad som tidigare visats. Havsnivån stiger kraftigt, isarna vid polerna smälter allt snabbare och livet i havet är under stark press.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC fokuserar på något av det mest avgörande som finns för livet på jorden – vatten. Och läget är akut.

Hittills har oceanerna maskerat en stor del av våra utsläpp från fossila bränslen. Ungefär en tredjedel av koldioxiden och drygt 90 procent av den globala uppvärmningen har absorberats i vattenmassan och genom avsmältning av jordens frusna områden. Men det har satt djupa spår och frågan är hur länge till världshaven kan fortsätta att buffra våra utsläpp.

Enligt de ungefär 7 000 vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för IPCC:s rapport har viktiga ekosystem rubbats. Det beror bland annat på att koldioxiden har gjort haven surare. Samtidigt leder temperaturökningen till att skiktningen i havet förstärks, vilket minskar vattenomblandningen så att syrehalten och tillgången på näring sjunker. Det går i sin tur ut över livet i havet.

Kraftig havshöjning

Rapporten slår tydligare än tidigare fast att havsnivån stiger kraftigt. Sedan början av 1900-talet har havsnivån i genomsnitt höjts med 16 centimeter och sedan 2006 har takten mer än fördubblats. Detta beror enligt rapporten på att avsmältningen vid polerna har ökat kraftigt sedan 2007; den har trefaldigats vid Antarktis och fördubblats vid Grönland. Denna förändring betraktas som irreversibel, då det beräknas ta flera hundra eller tusen år för isen att återbildas.

För att sammanfatta kan man säga att viktiga ekosystem i haven har rubbats, havsytan stiger i allt högre takt när polernas isar smälter, syrehalten sjunker i kustnära områden, glaciärer smälter vilket påverkar dricksvattentillgången för miljontals människor och golfströmmen riskerar att försvagas. Bland annat.

Viss optimism

Men rapporten andas samtidigt optimism. Om utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt, i linje med Parisavtalet, kan de värsta effekterna lindras, även om till exempel havshöjningen och glaciärernas avsmältning förväntas pågå under lång tid framöver.

”De ambitiösa klimatlöften och utsläppsminskningar som krävs för att uppfylla Parisavtalet kommer också att skydda oceanerna och jordens frusna områden – och i slutänden upprätthålla allt liv på jorden” säger Debra Roberts som ingår i IPCC:s arbetsgrupp i ett pressmeddelande.