Radar · Nyheter

Krav på C-stämman: Tredje juridiskt kön

Ida Alterå, ordförande för Centerns ungdomsförbund, CUF.

Inför rätten till könsneutrala personnummer är en av 742 motionerna till Centerstämman i Karlstad i helgen. De yngre, urbana medlemmarna driver på det gamla bondepartiet i alltmer liberal riktning.

I fyra dagar ska de 524 ombuden lägga fast politiken för partiet i den nya rollen som regeringsunderlag. Traditionella landsbygdsfrågor som färre vargar, helst inga vildsvin alls, och bättre jordbruksstöd samsas med krav på friare familjebildning, ett tredje juridiskt kön och egenremiss för könsutredningar för minderåriga.

Den här spänningen mellan de traditionella landsbygdsväljarna och den urbana, yngre stadsgenerationen är speciell för Centern men utgör inget hot mot partiet, enligt statsvetaren Mikael Sundström.

– Man tog den striden och betalade det politiska priset i samband med debatten om idéprogrammet för några år sedan. Då tappade man i stöd ordentligt, men slutprodukten blev inte så mycket annorlunda än den som väckt så mycket uppmärksamhet. Den frihetliga grundidén var kvar, säger han.

De mer traditionella, socialkonservativa, väljarna har i dag redan lämnat partiet. I senaste valet byttes två tredjedelar av väljarkåren ut.

Vaggan till baren

Att Centern är ett liberalt parti kan inte ha undgått någon som hört partiledaren Annie Lööf. Men på flera politikområden framförs förslag som tycks för liberala även för partiledningen. Inte minst gäller det hbtq-frågor och familjebildning. Här hänger partistyrelsen inte med alls.

– Det stämmer skulle jag vilja påstå, säger ordförande i Centerns ungdomsförbund (CUF) Ida Alterå.

CUF, som samlat sina motioner under rubriken Från vaggan till baren, driver bland annat krav på att sambor ska ha samma rättigheter som gifta, att fler än två partner kan ingå samboskap, liksom att barn ska kunna ha fler föräldrar än två. Partistyrelsen avslår, liksom kravet att minderåriga ska ha rätt till egenremiss till könsutredning eller att personnumren ska vara könsneutrala.

– Vi upplever att de inte har förstått vilka problem de här regleringarna innebär för människor eller hur den nya generationens familjebildning ser ut och vad som behöver förändras på de områdena, säger Ida Alterå.

Samma grundvision

På ett område har dock partistyrelsen bytt fot, och det gäller synen på ett tredje juridiskt kön, som man nu är beredd att utreda.

Den här spänningen mellan traditionell landsbygdspolitik och den urbana, yngre generationens fokus på sociala frågor, tycker Ida Alterå inte är så konstig.

– Centerpartiet har rötterna i landsbygden, och vi har många som brinner för de frågorna. Men vi är samtidigt ett liberalt parti, och även om vi i ungdomsförbundet har en annan sakpolitik än många av de äldre partimedlemmarna, så delar vi samma grundvision och idé om ett samhälle där människor får mer frihet och bestämma mer själva, och sen tar det sig uttryck på olika sätt, säger hon.

CUF driver också flera krav på skolområdet som går på tvärs med partistyrelsens förslag.

– Det handlar framför allt om att inte gå med på de här väldigt populära men ineffektiva förslagen om ordningsomdömen, mera disciplin och ordning och reda. Vi tror inte att det är så man löser skolans problem.

Föga smickrande

CUF:s radikala förslag är att skolplikten avskaffas till förmån för en läroplikt, som i princip skulle innebära att man börjar och slutar skolan när man lärt sig det man ska. Man vill därtill möjliggöra för eleverna att överklaga sina betyg, en ståndpunkt Centern haft tidigare men nu övergett.

Men även på det ekonomiska området önskas en än mer liberal politik. Centerstudenter vill se en omprövning av partiets ekonomiska politik, inte minst på skatteområdet.

”Lägger man ihop effekten av Centerpartiets mest profilerade förslag träder en inte så smickrande bild fram”, konstateras i deras motion. Kontentan är att politiken gynnar välbeställda som lyckats bolagisera sin inkomst.

Centerstudenter vill till skillnad från partistyrelsen skärpa de så kallade 3:12-reglerna, som reglerar vad egna företagare får ta ut som inkomst av tjänst och inkomst av kapital, eftersom det senare innebär betydligt lägre skatt. Den statliga inkomstskatten bör avskaffas helt och momsen vara enhetlig.
Och som vanligt på en Centerstämma kommer avskaffandet av Systembolagets monopol att debatteras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV