Radar · Nyheter

Fler stockholmare tar examen

Tre procentenheter fler pojkar tog studentexamen i kommunen i fjol, jämfört med året innan.

Fler går ut gymnasiet med godkända betyg i Stockholms stad. Mest förbättrade resultat ses inom gruppen pojkar.

Från läsåret 2018/2019 tog 88 procent av stadens kommunala gymnasieelever examen. Det är två procentenheter fler än året innan.

– Examensbeviset är avgörande för fortsatta högskolestudier och ökar möjligheterna till framtida försörjning genom anställning. Resultatet är glädjande, inte minst för alla elever och lärare som arbetat hårt för att lyckas, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Pojkarna förbättrade sin andel med tre procentenheter och flickorna bidrog med en procentenhet.

Av samtliga utfärdade examensbevis var 89 procent från högskoleförberedande program och 11 procent från yrkesprogram.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV