Radar · Nyheter

JO hittar brister i utredningar mot poliser

Utredningarna av poliser som är misstänkta för brott fungerar generellt sett bra, men det finns utredningar som läggs ner med slarviga och ibland felaktiga påståenden, enligt JO.

Utredningar mot poliser som misstänks för brott har i flera fall lagts ner med slarviga och ibland felaktiga påståenden, anser justitieombudsmannen (JO) efter en genomgång av totalt 275 ärenden hos särskilda åklagarkammaren.

JO ser inga systematiska brister, men har hittat ärenden där fler utredningsåtgärder borde ha vidtagits före beslut om att lägga ner en utredning eller att inte inleda förundersökning, rapporterar Ekot i Sveriges radio.

I ett granskat fall vidtogs inga åtgärder alls. Anmälan handlade om att en person skulle ha kastats in i en vägg av en polis och sedan tryckts hårt mot väggen.

Anders Jakobsson, chef för särskilda åklagarkammaren, håller med att om att åklagarna behöver bli bättre på att skriftligt motivera varför undersökningar om misstänkt övervåld läggs ner och varför inte förundersökningar inleds.

Men han håller inte med JO på alla punkter.

– JO gör en bedömning och vi gör i vissa fall andra bedömningar. Och det är ju inte alltid så att JO:s bedömning är den rätta, säger han till radion.