Energi

Bada och skapa i skogen i höst

Den ideella föreningen Historieberättarna kommer under hösten att bjuda in till ett antal workshops i ”skogsbad” i bland annat Tyresta Nationalpark och Nackareservatet. Förhoppningen är att ge deltagarna en starkare relation till den svenska skogen och verktyg att utforska den.

I samarbete med en naturmiljöexpert kommer Historieberättarna med start under hösten genomföra ”skogsbads-workshops” i bland annat Tyresta Nationalpark, Nackareservatet och Ojnareskogen. Efter skogsvandringarna kommer deltagarna att skapa verk utifrån upplevelser och intryck från skogen, som kommer bli en del av en digital utställning. 

– Vi hoppas att projektet kommer att öka deltagarnas möjlighet att själva få en kontinuerlig relation till skog och natur, säger Jessica Karlsson, projektledare för Historieberättarna.

Föreningen arbetar med ett normkritiskt perspektiv för att öka barns och ungas möjligheter att få uttrycka sig via till exempel film, animation, text, illustration och foto.