Radar · Nyheter

Även pojkar ska vaccineras mot hpv

Regeringen avsätter pengar för att även pojkar ska få vaccin mot hpv.

130 personer per år kan slippa cancerbesked. Det är förhoppningen bakom regeringens budgetförslag om att även pojkar ska vaccineras mot hpv från och med nästa höst.

Förslaget om att från och med nästa höst ge även pojkar hpv-vaccin ingår i budgeten som regeringen presenterar i dag, uppger Ekot.

Vaccinationerna beräknas kosta 56 miljoner kronor nästa år. På så vis hoppas regeringen att 130 cancerfall per år kan undvikas.

En första utredning kring att vaccinera pojkar mot viruset presenterades för snart två år sedan och i våras lämnades ytterligare en över med budskapet om fördelarna – men riksdagsbeslutet har dröjt fram till nu.

Ny kunskap

Flickor har vaccinerats mot hpv sedan 2010, men då bedömdes inte pojkarna behöva vaccinet. Sedan dess har ny kunskap kommit fram om hur hpv även drabbar män.

– Det handlar ju om att det också kan smitta inte minst när det handlar om män som har sex med män och när det gäller mun-cancer. Vi har också kostnadsberäknat, vilket gör att nu inför vi också vaccination för pojkar, säger socialminister Lena Hallengren till Ekot.

Årligen drabbas 300 män av hpv-relaterad cancer, vanligtvis i svalg, penis och anus, enligt Folkhälsomyndigheten.

Ungefär 550 kvinnor om året insjuknar i livmoderhalscancer i Sverige och ungefär 70 procent av dessa är hpv-relaterade. 150 kvinnor om året dör i sjukdomen.

Att flickor vaccineras tros förebygga 100 dödsfall till följd av livmoderhalscancer på år. Enligt beräkningar kan vaccineringen av pojkar förebygga att 130 personer insjuknar. Vaccinationen innebär inte bara en direkt nytta för pojkar och män, utan skyddar även indirekt de kvinnor som inte är vaccinerade.

Samhället vinner

Utöver att färre blir allvarligt sjuka innebär vaccinationen en rad samhällsekonomiska vinster, enligt Folkhälsomyndigheten. Fler friska innebär längre tid i arbetslivet och mindre kostnader för samhället.

Tina Dalianis, professor i virologi på Karolinska institutet i Stockholm, bekräftar bilden.

– Behandlingen är väldigt jobbig med strålning och kemoterapi. När de här patienterna är klara med sin behandling så är de kanske torra i halsen, stela i nacken och kan få svårigheter att dricka, äta eller prata, säger hon till TT.

– De är tillräckligt unga för att leva länge, men kan kanske inte återgå till ett mer arbetsamt liv.

84 procent av 12-åriga flickor i Sverige vaccinerades under 2018 mot hpv.

Fakta: Humant papillomvirus

Hpv står för humant papillomvirus. Det är ett väldigt vanligt virus som finns i över hundra olika typer.
Viruset kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framförallt i livmoderhalsen.
Hpv smittar genom att slemhinnor eller hud kommer i kontakt, till exempel via sex.
Hpv ger sällan symptom, men man kan få vårtor på händer, fötter och i underlivet. Cellförändringarna upptäcks vanligtvis genom cellprov.
Kondom skyddar, men inte till hundra procent.
De vaccin som finns mot viruset i dag är mot hpv-typerna 16 och 18, som orsakar de flesta fall av livmoderhalscancer.
Det finns ingen behandling mot hpv i sig, däremot kan man behandla av viruset orsakade vårtor, kondylom och allvarliga cellförändringar om det finns en risk för cancer.
Källa: 1177