Radar · Nyheter

Tre nya kvinnliga statsråd

Tre nya kvinnliga statsråd presenterades när statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring. Ny utrikesminister blir Ann Linde, ny arbetsmarknadsminister blir Eva Nordmark och ny handelsminister blir Anna Hallberg.

Ann Linde lämnar sin post som handelsminister och efterträder Margot Wallström. Ny handelsminister efter Linde blir Anna Hallberg, som varit vice vd på Almi. Ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, som blivit EU-kommissionär, blir TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Stefan Löfven inledde med att Sverige ska rustas starkare för att klara omställningen i en ny tid. Han pekade på den globala uppvärmningen, köerna i vården och den våldsamma brottsligheten som några utmaningar.

– Det är gemensamma problem vi ska lösa tillsammans, säger Löfven.

Avskyvärd hänsynslöshet

Löfven tar upp mordet på en mamma i Malmö.

– Hon sköts till döds på öppen gata när hon var ute med sitt lilla barn. Den bottenlösa tragedin lämnar ingen oberörd i Sverige. Den hänsynslöshet som visas offren är avskyvärd, säger han.

Löfven uppger att kampen mot den grova brottsligheten är långsiktig och kommer att innefatta både framgångar och bakslag.

– Målet är glasklart. Vi ska tvinga tillbaka våldet, säger han.

Polisen ska få bättre möjligheter att verka i gränsnära områden för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Möjligheten till kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska övervägas.

Konjunkturavmattning

Löfven framhåller att den internationella konjunkturen mattas av och att det påverkar ekonomin i Sverige.

Reformutrymmet ska användas för att få fler i arbete, fler poliser, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en för kraftfull klimatomställning. Kunskapslyftet fotsätter och beräknas under 2020 omfatta 93 000 statligt finansierade utbildningsplatser i hela landet.

Yrkeshögskolan byggs ut.

Nästa år kommer garantipensionen och taket till bostadstillägget för pensionärer att höjas. ”Utfasningen av den orättfärdiga pensionärsskatten fortsätter”, står det i regeringsförklaringen.

Värnskatten avskaffas 2020 och att en bankskatt ska finansiera satsningar på försvaret.

Under 2020 ska en försvarspolitisk proposition läggas med Försvarsberedningen som grund, enligt Löfven.

– Ett brett stöd finns nu för finansieringen, säger han.

Sverige ska fortsätta att verka för att Storbritannien lämnar EU på ett ordnat sätt. Men regeringen är också beredd på andra scenarier.

– Det finns beredskap för att hantera ett avtalslöst utträde, säger Löfven.

Humanitär reform

När det gäller migrationspolitiken lyfter Löfven både samarbetet inom EU och den parlamentariska kommitté som nyligen satt igång sitt arbete.

Löfven trycker på att familjeåterförening är en humanitär reform som också bidrar till integration.

– Det ska bli möjligt för Migrationsverket att åter snabbt kunna hantera asylansökningar från personer från så kallade säkra ursprungsländer. En oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar ska genomföras, säger Stefan Löfven.

Det ska finnas förutsättningar att leva ett gott liv i hela Sverige, säger Löfven.

Ska bli fler bostäder

– Oavsett om man bor i Vellinge eller Vilhelmina ska man ha samma rätt till hemtjänst – avstånden i kommunen ska inte avgöra, säger Löfven.

Han nämner den skattesänkning som 850 000 personer i Norrland och nordvästra Svealand kommer att få nästa år som kompensation bland annat för långa avstånd. Servicekontor kommer också att öppnas på flera orter, bland annat i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.

Trots att fler lägenheter byggdes i fjol sedan 1973, så rapporterar 240 kommuner i landet att de har underskott av bostäder.

– Regeringen avser att samla alla aktörer på bostadsmarknaden kring det gemensamma intresset att trygga en fortsatt hög byggtakt, säger Löfven.

"Första fossilfria välfärdsland"

Investeringsstödet ska riktas mot studentbostäder och hyresrätter med rimliga hyror i hela landet, enligt statsministern.

Löfven lovar att nya stambanor för höghastighetståg ska byggas. Och att den beslutade nationella planen för infrastruktur med investeringar på 700 miljoner ska fullföljas.

Han pratar också om de stora omställningar som det svenska samhället står inför för att anpassa sig till klimatförändringarna.

– Vårt land ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kommer att påverka alla delar av samhället och genomsyra politiken, säger Löfven och utlovar en klimathandlingsplan.