Zoom

”Vi möts genom att dela med oss av våra berättelser”

Artmovement tror att konsten kan vara nyckeln till integration.

Kan konst och skapande få nyanlända och etablerade svenskar att mötas över språkbarriärerna? Det hoppas föreningen Artmovement, som på söndag arrangerar en heldag med workshops i Färgfabrikens lokaler.

Under evenemanget, kallat Artmovement fair, kommer nio konstnärer att handleda olika workshops. På sju workshops behandlas teman som identitet, bakgrund, frågeställning kring samhället, hem, men också undersökning kring en teknik.

– I stället för en kick-off kör vi en kick-in. Det blir en möjlighet för människor att ta del av hur vi jobbar och vad ett möte via konsten kan innebära, säger Sophia Andersson, projektledare på Artmovement.

Deltagarna kan till exempel testa teckning, streetart och fotografi, en av konstnärerna arbetar med återbruk och arrangörens ambition är att människor ska mötas ” via skapandet bortanför språkets barriär”.

Konsten nyckel

Föreningen Artmovement har tillsammans med Studiefrämjandet i Stockholms län fått stöd av Allmänna Arvsfonden för att arbeta med konstnärliga mötesplatser för människor från olika bakgrunder och kulturer.

– Vi startade 2015 på grund av att så många flyktingar kom till Stockholm då. Jag och Karin träffades på ett flyktingboende i Farsta och kände att vi skulle kunna bidra med något genom konst och kreativitet, säger Sophia Andersson.

Tillsammans med grafikern Karin Roberts startade hon Artmovement för att främja konstnärliga möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

– De flyktingar som vi mötte integrerades inte i staden och vi startade en förening för att ge människor möjlighet att mötas genom kulturen, säger Sophia Andersson.

Att tala olika språk kan vara en barriär mellan människor och Artmovements inriktning är att konsten kan vara en nyckel.

– Vi möts genom att dela med oss av våra berättelser. Genom att ta del av en annan människas konstverk tar jag också del av en berättelse och det ger upphov till att byta ideér, öppna upp för vem vi är och vad vi har för tankar, säger Sophia Andersson.

Sophia Andersson från Artmovement i en workshop
Sophia Andersson från Artmovement i en workshop. | Foto: Privat

Gemensamt bildspråk

Hon berättar att en del av Artmovements arbete handlar om att nå ut till unga nyanlända med information om verksamhetens workshops och utflykter.

– I Sverige är vi uppväxta med folkbildning, det finns i vår uppfostran, men för många är det ovanligt att få vara med, inkluderas och delta, och att det inte krävs förkunskaper – i detta fall gratis. Sverige är unikt på det, säger Sophia Andersson.

I Artmovements program finns längre workshops (3-4 gånger), öppna workshops (1 gång) och gemensamma utflykter till utställningar.

– Ofta jobbar vi med kamera och den fotografiska bilden, det är lättillgängligt för många. Ibland kan språket vara ett hinder i möten men ofta har vi ett gemensamt bildspråk, säger hon.

Men det kan också vara en workshop i bild, film eller skulptur.

Längre workshops avslutas alltid med en utställning som de skapar tillsammans, berättar hon. De försöker att vara på olika ställen i staden för att nå olika deltagargrupper.

– Vi bjuder in både konstutövare och deltagare och strävar efter en mixad grupp, för att skapa mötesplatser mellan etablerade svenskar och nyanlända samt mellan människor från olika stadsdelar.

Bearbeta trauma

Konsten kan betyda ett möte, ett samtal och en fot in det svenska samhället, menar Sophia Andersson. Utöver kontakter ser hon att konsten kan bidra till att bland annat bearbeta svåra upplevelser.

– En förhoppning är att kultur fungerar läkande. Det kan var att någon som har varit med om traumatiska upplevelser vågar öppna sig och kan få möta glädjen och det lustfyllda i att skapa något utifrån sina egna erfarenheter och få visa upp ett verk för andra, säger hon.