Radar · Nyheter

Studie ska hjälpa kvinnor med underlivsskador

Kvinnor som inte fött barn används som referensbank.
Vården ska få bättre kunskap om hur kvinnors underliv ser ut. I en studie på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge undersöks därför kvinnor utan skador i underlivet.

– Vi gör det här för att få en referens för hur det ser ut på friska kvinnor som inte fött barn, säger Nina Rose till SVT nyheter Stockholm.

Den pågående studien är den första i sitt slag i världen, och hittills har 112 kvinnor ställt upp. Genom ultraljudsundersökningar skapas tredimensionella bilder av kvinnornas bäckenbotten till en referensbank.

Målet är att bidra till att kvinnor som drabbats av förlossningsskador inte blir feldiagnostiserade.