Radar · Nyheter

Stöd för att fånga in koldioxid i Värtan

Värtaverket ska testa koldioxidinfångning.

Till hösten ska kraftvärmeverket i Värtahamnen starta en testanläggning för att fånga in och lagra koldioxid. Nu får Stockholm exergi halva kostnaden betald av Energimyndigheten.

Under hösten kommer Stockholm exergi kommer att installera en testanläggning för att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från kraftvärmeverket KVV8 i Värtan.

Nu står klart att Energimyndigheten kommer att stödja testanläggningen med 4,3 miljoner kronor, som är omkring hälften av den totala kostnaden för anläggningen.

– Detta är det första projektet som beviljas stöd i regeringens nya satsning på miljöteknik som ska leda till minusutsläpp och därmed mindre koldioxid i atmosfären. Vi kommer att följa Stockholm exergis projekt med stort intresse, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri på Energimyndigheten.

Tekniken som ska användas kallas BECCS (Bio energy carbon capture and storage) och innebär att koldioxiden fångas in ur rökgaserna från verkets förbränning. Koldioxiden komprimeras sedan till flytande form och fraktas till en permanent lagringsplats. För närvarande finns sådana i Norge.

– Även om tekniken är vanlig inom industriella processer är det första gången den testas på detta sätt ansluten till ett bioeldat kraftvärmeverk, säger Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingsansvarig för energisystem på Stockholm exergi.

Testet av anläggningen körs igång under hösten och kommer att pågå till juni 2020. Därefter kommer beslut om en eventuell fullskaleanläggning kommer att byggas.

Enligt Stockholm exergi skulle man med tekniken kunna fånga in två miljoner ton koldioxid per år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som CO2-utsläppen från Stockholms samlade biltrafik.

Utsläppen ökade 2018

I fjol ökade koldioxidutsläppen från el- och fjärrvärmeanläggningar i Stockholms län med nio procent. Mest utsläpp stod Värtaverket för.
Totalt släppte el- och fjärrvärmeanläggningarna ut över 950 000 ton koldioxid 2018,. 
Stockholms stads vision är att bli en fossilfri stad år 2040.
Källa: Stockholms stad och Naturvårdsverket