Radar · Nyheter

Nya invändningar mot kritiserad terrorlag

Att hantera vapen, ammunition, kommunikationsutrustning och transportmedel åt en terrororganisation är exempel på handlingar som regeringen vill kriminalisera.

Regeringens nya försök med skärpt lagstiftning mot samröre med terrororganisationer får kritik på flera punkter av Lagrådet. Men med lite omarbetning kan lagförslaget ändå drivas igenom, bedömer regeringen.

Försöket att kriminalisera deltagande i terrororganisationer som Islamiska staten föll. I stället riktade regeringen in sig på att förbjuda samröre, som att upplåta lokaler eller sköta transporter åt en terroristorganisation.

Lagrådet avstyrker inte det nya lagförslaget men anser att det finns flera oklarheter – bland annat när det gäller vilka gärningar som ska förbjudas.

Låna ut busskort?

Exempelvis vill regeringen förbjuda personer att hantera kommunikationsutrustning – som datorer, mobiler och läsplattor – för en terrororganisations räkning. Men en mobiltelefon kan också användas för sådana saker som att arrangera ett föreningsmöte, skriver Lagrådet.

Oklarheter finns också kring vad som är tillåtet när det gäller att stötta en terroristorganisation. Barnpassning och matlagning ska inte räknas, men att låna ut ett busskort för transport?

Juristerna varnar för att förslagen i praktiken ”skulle kunna komma att innebära att kriminaliseringen går för långt i förhållande till föreningsfriheten”.

Kritiken tangerar därmed den som riktades mot det förra lagförslaget, som avstyrktes eftersom det ansågs strida mot den grundlagstadgade föreningsfriheten.

Förtydliganden

Justitieminister Morgan Johansson (S) är dock hoppfull och säger att lagstiftningsarbetet nu kan drivas vidare. ”Det handlar bland annat om att göra ytterligare förtydliganden av vad som kriminaliseras och hur lagtexten ska tolkas”, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt ministern ska nu Lagrådets synpunkter beaktas och en proposition utarbetas. Ambitionen är att lägga fram den till riksdagen i höst så att en ny lag kan träda i kraft i början av nästa år.

Turerna kring terrorlagen

Det finns flera lagar som handlar om brott kopplade till terrorism. Det är till exempel straffbart att resa, utbilda, offentligt uppmana och rekrytera för terroristbrott.
2017 kom regeringen och Alliansen överens om att utreda en utvidgad kriminalisering av samröre med terroristorganisation.
I februari i år fattade regeringen beslut om att införa två nya brott: deltagande i terroristorganisation och samröre med terroristorganisation.
Den nya lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 augusti, men förslaget drogs tillbaka sedan Lagrådet bedömt att deltagandebrottet stred mot grundlagen.
Källa: TT