Radar · Nyheter

Ny studie ska förklara varför unga mår dåligt

Ny studie vill få fram orsaker till varför unga vuxna i dag i allt större utsträckning mår dåligt.

Psykisk ohälsa bland unga fortsätter att öka. Men frågan är varför? I en mycket stor studie vill forskare få en förklaring till varför unga människor i dag mår allt sämre.

Larmen om unga som mår dåligt blir allt fler. En färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor konstaterar att utvecklingen är oroande. Men vad som orsakar ohälsan är fortfarande oklart.

Sophiahemmets högskola och Karolinska institutet vill, i samarbete med Oslo Met i Norge och University of Ontario Institute of Technology i Kanada, få nya kunskaper kring vilka faktorer som bidrar till psykisk ohälsa.

– Vi hoppas på att kunna se tydliga orsaksmönster. Vet man vad som orsakar vad så finns det också goda möjligheter att ändra på de här sakerna och stärka och hjälpa individen, säger Eva Skillgate, professor i vårdkunskap vid Sophiahemmets högskola, och påpekar att psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet bland unga.

Studien är omfattande och i den deltar 5 000 svenska studenter från bland annat Sophiahemmet, Naprapathögskolan samt Karolinska institutet.

– Vi följer individer över tid och eftersom att vi har så många personer så kan vi dela upp dem i olika grupper, exempelvis de som är friska, de med lite besvär och de med mycket besvär vid studiens start. Då kan vi över tid se vad som påverkar insjuknande och tillfrisknande, säger Eva Skillgate.

TT: Men vet vi inte redan varför unga mår dåligt?

– Man vet att stressade personer kanske sover sämre och att det är vanligare bland de som mår dåligt. Men vi vet fortfarande inte vad som orsakar problemen, säger Eva Skillgate.

TT: Vad orsakar vad?

Hon fortsätter:

– I så kallade tvärsnittsstudier, som är vanligt förekommande, försöker man förstå samband, exempelvis om det är vanligt att de som mår dåligt också är stressade. Problemet med sådana studier är att man inte vet vad som kom först. Orsakas sjukdomen av stressen eller är det sjukdomen som orsakar stressen?

Studenterna som deltar i studien kommer att få svara på återkommande enkäter, bland annat kring livsstilsfaktorer och beteenden kopplade till psykisk ohälsa och smärta. Kvinnor och män kommer även att analyseras separat för att se om eventuella orsaker till problemen skiljer sig mellan könen.

Forskarna hoppas på att kunna presentera resultatet under 2022.

Unga mår allt sämre

Rapporten Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid som publicerades i veckan är den tredje delen i en studie av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Hösten 2018 skickades en enkät ut till 6 000 slumpmässigt utvalda unga i åldrarna 16–29 år, samt till 3 000 personer i åldrarna 30–74 år för att kunna jämföra grupperna med varandra.
Enligt studien är de vanligaste symtomen på psykisk ohälsa bland unga stress och trötthet. Sex av tio svarar i enkäten att de känner sig trötta under dagarna och varannan ung person känner sig stressad. Symtomen är vanligare hos flickor än hos pojkar.
Studien konstaterar även att unga i mindre utsträckning är nöjda med sin psykiska och fysiska hälsa jämfört med äldre gruppen, 30–74 år.
Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor