Radar · Nyheter

Höjda avgifter ska tvinga bort tiggeriet

Elva personer har ansökt om att få tigga i Eskilstuna.

Under en månads tid har tiggare i Eskilstuna behövt ha tillstånd för att få samla in pengar. Elva ansökningar om tillstånd har kommit in till Eskilstunapolisen under den perioden. Samtidigt vill stadens kommunalråd skärpa kraven ytterligare.

Den första augusti blev Eskilstuna först i Sverige med att införa krav på att de som tigger pengar i staden behöver ha ett tillstånd som utfärdats av polisen.
Polisen har utfärdat tillstånd som gäller i tre månader och dessa kostar 250 kronor varje gång man ansöker.

Men Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S) vill att man ska behöva ansöka om ett nytt tillstånd för varje dag man tigger.

Ekonomiskt incitament

– Avgiften har effekten att det skadar det ekonomiska incitamentet att tigga. Kostar det 250 kronor att sitta där, och du får 70 kronor på en dag, så är det en ren förlustaffär. Då måste framför allt de som vill hjälpa någon som tigger fråga sig hur de i stället kan se till att pengarna de vill ge faktiskt når personen, med skillnaden att personen inte måste be på sina bara knän, säger Jimmy Jansson.

Målet är att tiggeriet helt och hållet ska försvinna från Eskilstuna. Trots det anser Jimmy Jansson att ett tillståndskrav är bättre än ett förbud.

– Förbud får vi bara ha på kommunal mark, så vi kommer aldrig kunna införa ett förbud i hela Eskilstunas geografiska område. Ett förbud skulle inte förändra någonting i Eskilstuna, det skulle bara bli en omflyttning. Då är tillståndskravet en bättre väg att gå, säger han.

Fler kommuner vill införa

Tillståndskravet har kritiserats, bland annat av Stadsmissionen i Eskilstuna, som anser att de nya reglerna har ökat tiggarnas utsatthet.

Flera kommuner i Sverige har öppnat för att införa liknande lösningar, och tiggeriförbud finns redan på flera platser i landet. Först ut med att införa ett lokalt tiggeriförbud var Vellinge i Skåne. Efter det har förbud röstats igenom i bland annat Sölvesborg och Katrineholm.

I flera andra kommuner finns en majoritet för att införa begränsningar eller förbud mot tiggeri, bland annat i Täby och Danderyd utanför Stockholm.

Tiggeritillstånd i Eskilstuna

Kravet gäller vissa utpekade platser, och bygger på de lokala ordningsföreskrifterna. Tillståndet söks via nätet, eller direkt hos polisen.
Kostnaden för ett tillstånd är 250 kronor. De tillstånd som har godkänts hittills gäller i tre månader.
Den som ertappas med att samla in pengar utan tillstånd kan få böter.
Polisen svarar för att bedöma tillståndsansökan, och att tillämpa reglerna.
Sedan de första tillstånden beviljades har polisen i Eskilstuna gjort flera tillsyner på de platser där kravet gäller. De har skett utan anmärkningar.
Under de knappt två veckorna mellan att reglerna trädde i kraft och att de första tillstånden beviljades gjordes fyra anmälningar om förseelser mot de nya reglerna. De händelserna är fortfarande under utredning.
Beslutet om tillståndskrav fattades av kommunfullmäktige i Eskilstuna i maj 2018. Frågan överklagades till länsstyrelsen, som valde att upphäva reglerna. Därefter överklagades ärendet till förvaltningsrätten, som upphävde länsstyrelsens avslag. Reglerna kunde därmed träda i kraft den 1 augusti 2019.
Källa: Polisen i Eskilstuna, Eskilstuna kommun