Radar · Nyheter

Förfalskad medicin – hot mot samhället

Förra året beslagtog tullen över 170 000 preparat i tablett- och kapselform och över 30 liter läkemedel i flytande form.

Potensläkemedel, antibiotika och sömnmedicin är bara några av de preparat som handlas i stora mängder från olagliga nätshopar. Men att gå runt apotekssystemet kan i värsta fall kosta en livet.

I fjol beslagtog tullen över 170 000 preparat i tablett- och kapselform och över 30 liter läkemedel i flytande form. Det tros bara vara toppen på isberget av all den receptbelagda medicin som importeras, men som inte faller under narkotika.

Thomas Flodin, överläkare vid Karolinska sjukhuset, säger att inköpen av läkemedel på nätet har ökat under ett antal år – och riskerar att öka ytterligare.

– Problematiken har fallit mellan stolarna och det är svårt att veta hur utbredd den egentligen är, säger han.

Enligt Läkemedelsverket är det förutom narkotikaklassade läkemedel i första hand olika potens- och bantningsmedel, antibiotika och bedövningsmedel, injektionsläkemedel samt mildare sömnmedel som förekommer i den illegala handeln i Sverige av receptbelagda läkemedel.

"Googla diagnos"

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och preses vid kungliga vetenskapsakademin, menar att det i bästa fall kan beror på ett ökat intresse för den egna hälsan.

– Om det då är svårt att få kontakt med professionella inom sjukvåren så kan det vara enkelt att googla för att ställa en egen diagnos för att sedan hitta en lämplig behandling.

Han tillägger att man dock sällan får hela bilden och inte blir medveten om andra sjukdomar som har liknande symptom, vilket kan leda till att man fel- eller överbehandlar.

Läkemedelsverket varnar för att medicin som man beställt från illegala sajter kan vara förfalskad från början till slut. Det kan också röra sig om preparat som blivit avledda från den legala kedjan. Produkterna riskerar både att inte innehålla någon verksam substans över huvud taget eller ännu värre – innehålla någonting helt annat.

– Amerikanska läkemedelsmyndigheten har analyserat en produkt, med samma utseende som en produkt på den svenska marknaden. På produkten stod att den bara innehöll växter, men på köpet fick man tre ytterligare läkemedel, man fick en riktig cocktail, säger Josefin Liljeteg, biträdande enhetschef på Läkemedelsverket.

Produkten visade sig innehålla samma substans som finns i Viagra, en numera förbjuden substans för behandling av övervikt och en substans som man använder mot depression.

I en annan studie där Läkemedelsverket undersökte potensmedel framkom att av 13 testade produkter innehöll 9 odeklarerade substanser.

Finns flera skäl

Enligt Otto Cars, seniorprofessor vid Uppsala Universitet och ledamot i FN:s grupp mot antimikrobiell resistens, kan det finnas flera skäl att man skaffar medicin via en alternativ väg.

– Det kan vara av bekvämlighetsskäl eller på grund utav att man kanske inte vill gå till doktorn och avslöja att man har exempelvis en sexuell överförbar sjukdom, säger han.

Antibiotika är ett av de läkemedel som importeras illegalt i stor utsträckning. Utöver risken med att få i sig ett förfalskat preparat så kan det, enligt Otto Cars, leda till ett ökat problem med multiresistenta bakterier genom att man bidrar till den globala fel- och överanvändningen av antibiotika.

– Det vore bra om internationella myndigheter kunde höja rösten mot det här missbruket så man helt enkelt kunde kriminalisera försäljningen av dessa läkemedel. Tittar man på nätet så går det att beställa allt man vill, säger Otto Cars.

Beslagtagna läkemedel

Flytande läkemedel
2018: 135 beslag, 30,7 liter.
2017: 51 beslag, 11,9 liter.
2016: 67 beslag, 20,2 liter-
Läkemedel i pulverform
2018: 181 beslag, 132,4 kilo.
2017: 160 beslag, 178,8 kilo.
2016: 194 beslag, 95,98 kilo.
Läkemedel i tablett- och kapselform
2018: 268 beslag, 173 768 stycken.
2017: 251 beslag, 105 609 stycken.
2016: 435 beslag, 171 093 stycken.
Källa: Tullverket