Radar · Nyheter

Gamla ska få fast kontaktperson i hemtjänsten

Alla med hemtjänst ska få en fast kontaktperson.

Alla personer som har hemtjänst ska i framtiden ha en fast kontaktperson. Regeringen låter nu riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) utreda vilka kunskaper och vilken kompetens kontaktpersonerna ska ha.

Löftet om en fast kontaktperson ingår i januariavtalet mellan regeringen, L och C och syftet är att öka tryggheten för de gamla, men också de närstående.

Många kommuner har redan i dag någon form av kontaktmannaskap, men hur detta organiseras och fungerar varierar. Tanken är att samtliga kommuner och hemtjänstföretag ska ha kontaktpersoner, utifrån bestämda krav, och att kontaktpersonsystemet ska vara likvärdigt över landet.

Utredningens förslag ska redovisas senast 1 oktober nästa år.