Radar · Nyheter

Regeringen vill ta nya tag mot lastbilsfusk

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Polisen behöver hjälp från andra med kontroller av yrkestrafik och utländska lastbilar på vägarna, anser regeringen. En utredning ska föreslå effektivare kontroller mot fusk och osund konkurrens. Centerpartiet välkomnar utredningen men vill inte se förslag som stryper konkurrens.

Utredningen får till den 1 mars 2021 på sig att komma med förslag om hur arbetet och organisationen av kontrollerna på vägarna kan bli bättre. Men fyra månader före det, den 30 november 2020, ska utredaren komma med förslag om att låta det som regeringen kallar trafiksäkerhetskontrollanter sköta nykterhetskontroller på vägarna samt om regelbrott av olika typer kan straffas med sanktionsavgifter i stället för böter.

Sanktioner gör det möjligt att ta ut avgifter direkt, på plats, i stället för att skicka böteslappar som kanske aldrig betalas.

– Jag vill se bättre och effektivare kontroller och jag har talat om en yrkestrafikinspektion, en samlad organisation som ser till att det blir ordning och reda på vägarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i samband med en pressträff om utredningsdirektiven.

S: "Vill se lika regler"

– Det måste bli schyssta konkurrensvillkor så att svenska åkerier inte får konkurrera med de som har dumpade löner eller sämre fordon, vi måste se till att det blir lika regler, säger Eneroth och hänvisar till att trafiken med utländska lastbilar också inom Sverige ökar, så kallat cabotage.

Centerpartiets trafikpolitiske talesperson, Anders Åkesson, välkomnar utredningen.

– Det är inte en dag för tidigt. Det är oerhört viktigt att vi har sunda förutsättningar för konkurrens i åkerinäringen och kör man sönder den med fusk så drabbar det svensk industri, säger Åkesson.

Men han varnar regeringen för att slå in på protektionistiska förslag. Han anser, till exempel, att det krav som nu är infört på vinterdäck på alla hjul på lastbilar som kör in i Sverige på vintern går för långt.

Välkomnar utredning

– Det har inget med trafiksäkerhet att göra, säger Åkesson som anser att det hade räckt med det krav på vinterdäck på svängande och drivande axlar.

Åkesson anser också att myndigheterna redan idag kan samordna sitt arbete bättre, utan att skapa nya.

Transportföretagen, branschorgan för åkerierna, säger att mer och bättre kontroller måste till och välkomnar utredningen.

”En sund konkurrens inom svensk åkerinäring förutsätter en effektiv och väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet”, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl i ett pressmeddelande och tilläger att de länge oroats över trafikpoliserna blivit färre.

Utredningen mot vägfusk

Regeringen tillsätter utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg
Utredaren ska:
• Kartlägga och analysera den nuvarande kontrollverksamheten av för yrkestrafik, det vill säga gods- , taxi och busstrafik.
• Föreslå hur verksamheten kan bli bättre inom nuvarande organisation men också lägga förslag om en ny samlas organisation för kontrollerna.
• Analysera om fler regelbrott kan bli föremål för sanktionsavgifter i stället för böter.
• Föreslå hur trafiksäkerhetskontrollanter kan införas, som ska utföra kontroller av nykterhet.
• Utreda om myndigheter ska få drogtesta förare utan att misstanke om brott finns.
Utredningen ska delredovisa några av uppdragen den 30 november 2020 och slutbetänkandet ska vara klart till den 1 mars 2021.
Källa: Regeringskansliet