Radar · Nyheter

Norrköping backar om digital barntillsyn

Förskolebarn i Norrköping ska inte övervakas med hjälp av digitala armband.

Det blir ingen digital övervakning av förskolebarn i Norrköping. Nyligen konstaterade Datainspektionen att det planerade pilotprojektet riskerade att bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Barn på en förskola i kommunen skulle förses med digitala armband. Tanken med testet var att personalen skulle kunna se om alla barn befann sig på förskolans område. Om ett barn hamnat utanför ett digitalt ”tekniskt staket” skulle det pipa till i ett system.

Av integritetsskäl skulle armbanden inte vara kopplade till enskilda barn utan vara försedda med nummer. Men enligt GDPR har barn och unga ett särskilt skydd som den här typen av digital övervakning skulle kunna hota, påpekade Datainspektionen.

I ett beslut i en annan kommun har Datainspektionen utfärdat en sanktionsavgift enligt GDPR i ett ärende om närvarohantering som rör teknik för ansiktsigenkänning.

”Norrköpings kommuns dataskyddsombud gör bedömningen att Datainspektionens beslut visar att det finns en betydande risk med att genomföra projektet med de digitala armbanden och avråder därför från att gå vidare”, heter det i ett pressmeddelande.

Dessutom skulle pilotprojektet ha blivit dyrare än vad som tidigare framkommit, konstaterar kommunen.