Radar

Växande brist på äldreboenden

Många kommuner har inte tillräckligt med äldreboenden.

Närmare hälften av landets kommuner har brist på äldre- och demensboenden – och bristen växer.

127 av de 280 kommuner som svarat på Boverkets årliga enkät uppger att de inte har tillräckligt många särskilda boenden för äldre, rapporterar SVT Nyheter.

Det är en ökning sedan förra året, då 116 kommuner upplevde en brist.

– Vi har 30 personer i kö just nu och det har blivit värre de senaste två åren, säger Solweig Eriksson Kurg, sakkunnig vid vård- och omsorgsnämnden i Nyköping, till SVT.

Många kommuner bygger eller planerar fler boenden. 71 procent svarar att behovet kommer att vara täckt om fem år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV