Radar

Tandklinik för utsatta kan tvingas stänga

Det statliga tandvårdsstödet finns till för att skydda patienter mot höga kostnader.

En tandvårdsmottagning på Lidingö vars patienter är personer som inte har råd med vanliga tandläkarbesök går en osäker framtid till mötes, efter att Försäkringskassan har dragit tillbaka stora stödsummor till kliniken, skriver Dagens nyheter.

Bland patienterna hos mottagningen Munter tandvård på Lidingö är 95 procent före detta hemlösa, missbrukare, misshandlade kvinnor och ekonomiskt utsatta personer, som inte har råd att gå till en vanlig tandläkare. Den första undersökningen är gratis. Därefter ges ett kostnadsförslag och en finansieringsplan, som kan innehålla dispens från utmätning hos Kronofogden, en avbetalningsplan eller medel från fonder.

Men nu hotas mottagningen, efter att Försäkringskassan, som betalar ut det statliga tandvårdsstödet har dragit tillbaka hundratusentals kronor i ekonomiskt stöd, skriver Dagens nyheter.

Orsaken är att ett tiotal personer inte har lyckats följa sin avbetalningsplan för en redan utförd behandling. Subventionen från Försäkringskassan bygger på att patienten betalar en del av kostnaden själv, något som några av i de granskade fallen alltså inte gjorts. Med motivationen att mottagningen har en ”underlåtenhet med att driva in skulden” har myndigheten dragit tillbaka stödet, skriver DN.

– Om ett företag sticker ut genom att en stor del av intäkterna kommer från tandvårdsstödet, och om det har en stor kundkrets som inte betalar, då ifrågasätter vi om det är en affärsidé man arbetar med rent ut sagt, säger Agneta Fray, verksamhetsutvecklare för tandvårdsstödet på Försäkringskassan till tidningen.

Tandläkare John Barksenius, som driver mottagningen menar att de är beroende av patientavgifterna, och inte kunnat förutse att inte alla skulle kunna betala, säger han till DN:

– De flesta betalar allt, även om det kan ta lång tid. Runt jul och födelsedagar är det många som behöver pausa sina betalningar. Man måste göra så här för att kunna hjälpa den här gruppen.